اهمیت و ضرورت تحقیق در پایان نامه روانشناسی

اهمیت و ضرورت تحقیق و پژوهش در پروپوزال نویسی و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی یکی از بندهای مهم و اساسی است.

عنوان پایان نامه روانشناسی:

بررسی تاثیر مطالبات و منابع شغلی و فراشغلی بر تعهد سازمانی و فرسودگی کارکنان زن مراکز درمانی...

ضرورت و اهمیت تحقیق:

مخاطرات شغلی یکی از مهم ترین مسائلی است که در حیطه سلامتی خانم های شاغل باید به آن توجه جدی شود و در زمره ی این مخاطرات، فرسودگی شغلی است که امروزه به یکی از مسائل مهم در سازمان ها تبدیل شده است و خانم های شاغل به دلیل وضعیت خاص روحی و روانی خود بیشتر در معرض ابتلا به آن قرار دارند. همچنین امروزه یکی از مشکلات سازمان های کشور عدم تعهد سازمانی مدیران و کارکنان به شغل و سازمانشان می باشد با توجه به اهمیت تعهد و تاثیر آن در عملکرد سازمان و افراد لازم است که بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد و رابطه آن با دیگر متغیرها بررسی گردد.

همچنین انسان های سازمانی در عصر حاضر دائم با عوامل درون و برون سازمانی استرس زا روبرو هستند که می تواند روح و جسم آنان آسیب برساند. علاوه بر آن در اهمیت پژوهش حاضر می توان گفت که فرسودگی شغلی منجر به افت کیفیت ارایه خدمات می شود. فرسودگی شغلی در دراز مدت منجر به دست کشیدن از کار، غیبت، روحیه پایین، تحریک پذیری، درماندگی، عزت نفس پایین، افزایش اضطراب می شود. اگر به علایم فرسودگی شغلی توجه نشود و درمانی بر آن صورت نگیرد هم فرد و هم سازمانی که فرد در آن کار می کند تحت تاثیر قرار می گیرد (مازلاچ و همکاران، a2001).

غیبت از کار، تمایل برای ترک کار و جابه جایی از جمله نتایج فرسودگی شغلی است. برخی از کارکنان هم که در محیط باقی می مانند، باعث بروز مشکلات دیگری از قبیل کاهش بهره وری و اثربخشی، عدم رضایت شغلی و کاهش تعهد نسبت به کار و سازمان می شود. همچنین افراد مبتلا به فرسودگی شغلی ممکن است ایجاد تعارض نموده و یا وظایف مربوط به خود را به درستی انجام ندهند (مازلاچ و همکاران، b2001).

از آنجایی که بررسی مشکلات و مسائل کارکنان در سازمان به صورت یک اصل مهم و اساسی تلقی می شود. تحقیقات در این زمینه باید مورد توجه کارشناسان، متخصصان و صاحبنظران مربوطه قرار گیرد. به دلیل اندک و ناکافی بودن تحقیقات در مورد نقش عوامل فردی و شغلی در فرسودگی شغلی و تعهدات سازمانی نیاز است در این زمینه مطالعاتی انجام شود تا علاوه بر تعیین میزان فرسودگی شغلی، عوامل موثر بر ایجاد آن و پیامدهای آن، زمینه لازم برای حذف و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان فراهم گردد.

امید است که یافته های این پژوهش بتواند رهنمودهای کاربردی به کارکنان، مدیران و کارشناسان و برنامه ریزان سازمان ها ارایه دهد تا آنها بادرک تفاوتهای فراوان از بعد مسئولیت و و ظایف زنان در محیط خانه با همکاران مشابه مرد در محل کارشان , بتوانند از این یافته ها برای طراحی بهتر مشاغل و قراردادن منابع و مطالبات مناسبتر با شرایط زنان ,در جهت افزایش تعهد سازمانی و دستیابی به رسالت و هدف های تعیین شده سازمان بهره گیرند و محیطی پویا جهت تلاش و کوشش افراد و متعهد سازمان را فراهم سازد.