اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در پایان نامه روانشناسی

آیا می دانید اهمیت و ضرورت انجام پژوهش چیست و در پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی چگونه نوشته می شود؟ این نمونه کار را بخوانید:

موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی:

مقایسه تاب آوری و ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم

...

اهمیت و ضرورت پژوهش :

در سالهای اخیر رویکرد روانشناسی مثبت گرا مورد توجه روانشناسان قرار گرفته که به جای پرداختن به نابهنجاری ها و اختلال ها، بر توجه بیشتر به توانمندی ها و استعداد های انسان تاکید دارد.. این رویکرد هدف نهایی خود را شناسایی موضوع ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. از این رو عواملی که موجب تطابق بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی می شود بنیادی ترین موضوع مورد پژوهش در این رویکرد است. در این میان تاب آوری جایگاه ویژه ای در حوزه های روانشناسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهش های مرتبط با این موضوع افزوده می شود( کمپبل-سیلس،، کوهن و استین ، 2006).

تا اوایل دهه 80 اعتقاد بسیاری از پژوهشگران علوم روانشناسی این بود که رویداد های تنش زا در بروز اختلالات روان تنی نقش موثری دارند، به عنوان مثال هولمز و راهه دریافتند که رویدادهای زندگی با شروع بیماری رابطه دارد. در عین حال بررسی های روانشناسان بعدی نشان داد که بین رویداد های تنش زا و اختلالات روانشناختی، عوامل تعدیل کننده ایی وجود دارد که موجب می شود این رویداد ها تاثیر متفاوتی بر افراد داشته باشند( شاکری نیا و محمد پور، 1379؛ نقل از شفیع زاده ،1391).

همچنین بر اساس مدل تنش- آسیب پذیری، اول اینکه افراد باید آمادگی زیستی، روانشناختی یا اجتماعی- فرهنگی برای ابتلا به اختلالات معین را دارند، اما با قرار گرفتن در معرض تنش نیز به اختلالی مبتلا نمی شوند. چیزی که در برابر تسلیم شدن به تنش از افراد محافظت می کند تاب آوری است ( مک الیستر و مک کینون ، 2008).

در طول 20 سال گذشته مطالعه درباره تاب آوری به طور معنی داری گسترش یافته است و نیاز به پژوهش در باره این موضوع احساس می شود و به چند دلیل باید سرعت بیشتری بگیرد؛ اول اینکه همانطور که پیچیدگی صنعتی جامعه ما افزایش می یابد، تعداد افراد در معرض آسیب و تعداد آسیب ها و مشکلاتی که افراد با آن روبه رو می شوند افزایش می یابد. دوم اینکه فهم عوامل خطر زا و حمایتی و چگونگی عملکرد آنها ممکن است به مداخلات بالینی مناسب منجر شود(گلدستین و بروکز، 2005).

دلیل سوم اهمیت بررسی این موضوع آن است که به نظر می رسد با سلامت روان ارتباط تنگاتنگی دارد( وایو، فردریکسون و تیلور ، 2008). بدون تردید مطالعه و بررسی هیچ یک از ابعاد وجودی انسان بدون مطالعه شخصیت وی امکان پذیر نیست. عوامل شخصیتی و راهبرد های مقابله ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد و تداوم انواع گوناگون ناسازگاری ها دخالت دارند. به این منظور گروه کثیری از مطالعات درصدد روشن کردن نقش مولفه های شخصیتی و راهبرد های مقابله ای در تعامل با هم در جمعیت های بالینی و سالم بوده اند (وان برکل ، 2009).

برخی از ویژگی های خاص شخصیتی باعث می شود تا افراد در موقعیت های گوناگون زندگی، رفتارهای سازگارانه و متعادل از خود نشان دهند. داشتن آگاهی و دانش لازم درباره شخصیت، در پیشگیری یا اقدامات احتمالی در مورد بروز برخی اختلالات و نابسامانی های شخصیتی می تواند به فرد کمک کند. تعادل روانی در تمامی موقعیت های زندگی رابطه نزدیکی با خصایص شخصیتی دارد. شناخت ویژگی های شخصیتی که علاوه بر تاثیر بر بهداشت روانی افراد بر عملکرد اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی و روابط بین فردی نیز تاثیر می گذارند از ضرورت های تحقیق حاضر می باشد.

بنابراین ما می توانیم به دنبال راههایی باشیم تا به صورت بهتری ویژگی های شخصیتی را شناسایی و پیش بینی کنیم. روانشناسی سلامت برای سبک های مقابله ایی در سلامت جسمانی و روانی اهمیت زیادی قائل است و آن را به عنوان گسترده ترین موضوع مطالعاتی در روانشناسی معاصر و یکی از مهم ترین عوامل روانی و اجتماعی می داند که رابط بین استرس و بیماری می باشد(سامرفیلد و مک کری ،2000؛ به نقل از مومنی و شهبازی راد،1391).

علی رغم توجه روز افزونی که به فرایندهای مقابله ای شده است هنوز جای خالی اطلاعات درباره متغیرهای زمینه ای که می توانند آن را تحت تاثیر قرار دهند و پیش نیاز های مهمی برای متغیر های مقابله ای هستند و می توانند این فرایند و پیامد های آن را تحت تاثیر قرار دهند، تا حد زیادی احساس می شود(فولکمن و لازاروس ، دانکل- شیتر ، گرون و دلونگیز ، 1986؛ به نقل از بلاغی اینالو 1389).

 

 

دانلود فصل 1 تا 5 این پایان نامه همراه با منابع کامل فارسی و لاتین