پروژه زیر درباره درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) می باشد. و شامل: مفهوم ذهن آگاهی، تکنیک های ذهن آگاهی، مواجهه، تغییر شناختی، اداره- خود، آرام سازی، پذیرش، درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
19 صفحه
کد:
849 mb


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) می باشد. و شامل: مفهوم ذهن آگاهی، تکنیک های ذهن آگاهی، مواجهه، تغییر شناختی، اداره- خود، آرام سازی، پذیرش، درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR)، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتار درمانی دیالکتیک، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) پس زمینه نظری، برای دستیابی به این هدف، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر چهار پایه استوار است، به طور خلاصه، MBCT روشی درمان است که خصوصیات دو رویکرد زیر را با همم تلفیق می سازد، شناخت درمانی مبتنی بر حضورذهن شامل پنج مکانیسم شایع می باشد، مکانیسمبرخورد MBCT باالگوهای شناختی اضطراب آور، تمرکززدایی، حالت انجام دادن به حالت بودن، اهداف اصلی MBCT، مروری بر جلسات درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن(MBCT)، منابع. درمان بر اساس پذیرش و تعهد درمانی،یکی از شیوه های گسترش یافته قرن اخیر است که فرایندهای درمانی اصلی آن از درمان شناختی رفتاری سنتی فرق دارد شیوه تشکیل دهنده آن از جمله 1) پزیرفتن یا نیاز به تجربه درد یا دیگر اتفاق های نگران کننده یا آشفته کننده بدون نیاز به پیش گیری آنها؛ 2) عمل بر اساس بر ارزش یا تعهد همراه با تمایل به عمل به عنوان اهداف معنی‌دار و مشخص شخصی پیش از از بین بردن نا‌خواسته، است. شیوه‌های زبانی و فرایندهای شناختی است که در ارتباط با دیگر دلبستگی ‌های غیرکلامی به روشی که باعث کارکرد سالم می‌شود. ،