تحقیق زیر درباره تصویر بدنی می باشد. و شامل: مفهوم تصویر بدن، مولفه های تصویر بدنی، عوامل موثر بر تصویر بدنی ، مراحل رشد تصویر بدن براساس دیدگاه پیاژه، دیدگاه تامپسون ، دیدگاه شناختی-رفتاری و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
17 صفحه
کد:
847 mb


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره تصویر بدنی می باشد. و شامل: مفهوم تصویر بدن، مولفه های تصویر بدنی، عوامل موثر بر تصویر بدنی ، مراحل رشد تصویر بدن براساس دیدگاه پیاژه، دیدگاه تامپسون ، دیدگاه شناختی-رفتاری، دیدگاه اجتماعی- فرهنگی تصویر بدن، منابع. نگرش ها و باورهایی که شخص درباره بدنش دارد (جنبه شناختی)؛ احساسی و درکی که ما درباره بدنمان می دانیم اکثرا با باورها و تفکر ویژه همراه هستند. ما وقتی درباره بدن خودمان رضایت نداریم که تفکر می کنیم شکل، رنگ یا ابعاد خوب و متعادل و زیبایی ندارد. یعنی معنی و باور ویژه ای نسبت به درست یا غلط ، خوب، زیبا، متناسب و جذاب و زیبا بودن بدن یک دختر یا پسر و یا یک زن و یا مرد در سن خودمان در نظر می گیریم . خانواده. نخستین اثر تأثیر گذار بر تصور بدنی است.در سالهای ابتدایی زندگی رفتار کودک بر اساس خانواده است و هر آنچه کودک در این سالها مشاهده می کند آن است بر اعتقادات و ارزش های او اثر می گذارد. وقتی که پدر و مادر پسری را مورد تحسین و تشویق قرار می دهند که بدنی عضلانی و قدی بلند دارد (حتی اگر ویژگی و خصوصیات بیرونی او را واضح بیان نکنند) به صورت غیر مستقیم این نگرش رابه وجود می آورند که یک پسر جذاب پسری است که ا ز نظر ظاهر دارای هم چین خصایصی باشد .