پروژه زیر درباره فراشناخت می باشد . و شامل : راهبردهای فراشناختی، خودآموزی، خود بازبینی، خود پرسی، خود نظم دهی، تدریس دو یکی دیگر از راهبردهای فراشناختی است که مربوط به تعامل عوامل و میانجی گری ها میانجی گری ها انگیزشی بانظام شناختی است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
29 صفحه
کد:
821 mb


توضیحات:

پروژه زیر درباره فراشناخت می باشد . و شامل : راهبردهای فراشناختی، خودآموزی، خود بازبینی، خود پرسی، خود نظم دهی، تدریس دو جانبه، بازآموزی اسنادی ، راهبردهای براون در بارهکمک به فراشناخت دانش آموزان، راهبردهای گوستا برای پرورش فراشناخت دانش آموزان، طرح راهبرد ، طرح سؤال ، انتخاب آگاهانه، با معیارهای چندگانه ، اعتبار یابی.، ممنوع خواندن «من نمی توانم» ، معنی کردن یا نمایاندن اندیشه دانش آموزان، بر چسب زدن به رفتارهای دانش آموزان. ، روشن کردن اصطلاح های مورد استفاده دانش آموزان، نقش بازی کردن یا وانمود سازی، گزارش نویسی، نمونه سازی ، ویژگی راهبردهای فراشناختی، ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی، پیشینه تحقیق، مروری بر پیشینه داخلی، مروری بر پیشینه خارجی، منابع و مآخذ ، منابع فارسی، منابع انگلیسی.

دانش فراشناختی کمک می کند تا زمان یادگیری و اموختن امور، شخص پیشرفت خود را در بسنجد همچنین این دانش کمک می کند تا نتایج تلاش ها بررسی شود و میزان مسلط شدن بر مطالبی که خوانده شده، در نظر گرفته میشود. اغلب موارد راهبردهای فراشناختی دامنهوسیعی از راهبردها را در بر می گیرد که کارکرد همگی آن ها در ارتباط با دانش فراشناختی، جهت راه نمایی، نظارت برنامه ریزی و اصلاح فرآیندها و راهبردهای شناختی است.

یکی دیگر از راهبردهای فراشناختی است که مربوط به تعامل عوامل و میانجی گری ها انگیزشی بانظام شناختی است انگیزه این راه حل ها برطرف کردن مشکلات انگیزشی دانش آموزان و دگرگونی اندیشه های علمی آن ها در مورد یادگیری خودشان است. - به دانش آموزان باید یاری کرد تا درک کنند که کارهای مختلف یادگیری اانگیزه های متفاوتی را به وجود می آورد.