مقاله زیر درباره ی مبانی نظری اضطراب امتحان است .و شامل : علایم اضطراب َ، مدل ها و نظریه های اضطراب امتحان ، نظریه توجهی– اضطراب امتحان، علایم شناختی، علایم عاطفی و هیجانی، نشانه های رفتاری، علایم و نشانه های فیزیولوژیك، سایر علایم و نشانه ها و...
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
41 صفحه
کد:
815 mb


توضیحات:

مقاله زیر درباره ی مبانی نظری اضطراب امتحان است .و شامل : علایم اضطراب َ، مدل ها و نظریه های اضطراب امتحان ، نظریه توجهی– شناختی ، مدل اضطراب موقعیت– خصیصه، مدل تداخل، مدل کمبودها، مدل نقص و کمبود دوگانه ، شیوع اضطراب امتحان، علایم و نشانه های اضطراب امتحان، علایم شناختی، علایم عاطفی و هیجانی، نشانه های رفتاری، علایم و نشانه های فیزیولوژیك، سایر علایم و نشانه ها، عوامل موثر در بروز اضطراب امتحان ، عوامل فردی و شخصیتی ، اضطراب عمومی، جنسیت، - عزت نفس، هوش، ارزیابی شناختی، خودکارآمدی، عدم آمادگی، توجه و تمرکز، روش های نادرست مطالعه، انتظارات دانش آموزان، تعمیم تجارب امتحانی گذشته به موقعیت های امتحانی جدید، آشنا نبودن دانش آموز با جلسه امتحان و نوع امتحان و نحوه سوالات، عوامل آموزشگاهی و اجتماعی، انتظارات معلمان، رقابت، سیستم آموزشی حاکم بر مدارس، نوع درس، موقعیت و مراقبان امتحان، عوامل خانوادگی ، از جمله عوامل خانوادگی موثر در ایجاد اضطراب امتحان، شیوه های تربیتی والدین، جو عاطفی حاکم بر خانواده، انتظارات والدین، طبقه اقتصادی – اجتماعی، تكنیك های شناختی و رفتاری برای كاهش اضطراب امتحان، درمان های دارویی، حساسیت زدایی منظم، درمان شناختی، آموزش مهارت های مقابله ای، الگو سازی، آموزش توجه، مایه كوبی استرس، آموزش مهارت های مطالعه، پیشینه ی پژوهش، پژوهش های انجام شده در داخل كشور، پژوهش های انجام شده در خارج از كشور، فهرست منابع، منابع فارسی، منابع انگلیسی.