نیازهای غالب و متفاوت،نابهنجاری ، تعارض ها، اضطراب ها و رفتارهای دفاعی در این زمینه شناخته می شوند. انگیزش و نیازهای اکتسابی نیازهای غالب و متفاوت،نابهنجاری ، تعارض ها، اضطراب ها و رفتارهای دفاعی در این زمینه شناخته می شوند.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
28 صفحه
کد:
813 mb


توضیحات:

نیازهای غالب و متفاوت،نابهنجاری ، تعارض ها، اضطراب ها و رفتارهای دفاعی در این زمینه شناخته می شوند.. و شامل : ملاک و معیار سازگاری، مهارت های سازگاری، عوامل مؤثر در سازگاری، متغیرهایی که در سازگاری مؤثر هستند، نشانه سازی اختلالات سازگاری؛ اگر فرد نتواند سازگار شود دچار علائم مرضی می شود، مکانیزم های سازگاری در زندگی خانوادگی، سپر بلا شدن یا سرزنش کردن، اتحاد یا آمیزش مصلحتی بین اعضاء، کناره گیری از بوجود آمدن برخوردهای روانی، کشمکش مداوم، واکنش معکوس، دیدگاه ها در مورد سازگاری، دیدگاه زیستی- روانی- اجتماعی، دیدگاه تحلیل روانی، دیدگاه یادگیری اجتماعی، رویکردهای یادگیری اجتماعی، دیدگاه علوم رفتاری، سازگاری از نظر علوم رفتاری، دیدگاه مراجع محوری، دیدگاه انسان گرایی، دیدگاه روانشناسی شناختی، پیشینه ی تحقیقاتی، پیشینه خارجی، پیشینه داخلی، منابع، فارسی، انگلیسی.

منظور از سازگاری، منطبق شدن پی در پی بادگرگونی ها و ایجاد ارتباط بین خود و محیط به شیوه ای است که حد اقل خویشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعی، در پی رعایت حقایق خارجی قادر می سازد. در فرایند سازگاری مشکلات و مسائل روانی– شناختی روشن می شود . انگیزش و نیازهای اکتسابی، نیازهای غالب و متفاوت،نابهنجاری ، تعارض ها، اضطراب ها و رفتارهای دفاعی در این زمینه شناخته می شوند. سازگاری مورد رضایت بخش فرد با موفقیت های اجتماعی روزمره زندگی، به شکل مستقیم با میزان برطرف کردن همه نیازهای مهم در ارتباط است.