پژوهش زیر درباره ی امید به زندگی می باشد و شامل : تاريخچه ي اميد، نظريه ي اميد: يک الگوي تفکر هدف-مدار، چگونگي بر اساس تعريف گسترده ي هدف در برابر نظريه ي اميد، هدف هر چيزي است که فرد انگیزه دارد آن را به دست آورد، ازمایش کند ، تجربه کند و بيافريند.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
25 صفحه
کد:
808 mb


توضیحات:

پژوهش زیر درباره ی امید به زندگی می باشد و شامل : تاريخچه ي اميد، نظريه ي اميد: يک الگوي تفکر هدف-مدار، چگونگي شکل گيري اميد پيشينه ي تحقيقاتي، پيشينه خارجي، پيشينه داخلي، منابع ، فارسي، انگليسي.

مقاله هاي متعدد به اميد به عنوان يک نتیجه مثبت که بر اثرات شناختي و عاطفي افراد تاثیر گذار است، اشاره کرده اند. ارزش اميد به قدرتي است که در آينده پنهان است، از اين رو نگاه به آينده نظریه محوري اميد است.اینده نگری و اميد از اين نظر که هر دومفهوم مربوط به آينده هستند نقطه نظر مشترک دارند، اما افراد خوش بين اگر چه باور دارند که چيزهاي مثبتي براي آن ها به وجود خواهد داد اما در واقع برنامه ريزي روشني براي دست یافتن به هدف هاي خود ندارند. هدف ها، پیامد هایی هستند که ايجاد کننده ي اميد مي باشند. بر اساس تعريف گسترده ي هدف در برابر نظريه ي اميد، هدف هر چيزي است که فرد انگیزه دارد آن را به دست آورد، ازمایش کند ، تجربه کند و بيافريند.

پیش بینی کلي افراد از توانايي خود جهت پیدا کردن راه ها یی کافي و توليد تفکر علت های مورد نياز جهت به دست اوردن به هدف ها، به عنوان اميد همیشگی يا اميد به عنوان يک صفت شناخته مي شود. اميد به عنوان يک صفت، انتظار موفقيت در رسیدن به يک هدف مشخص نيست. منطقي است که فکرکنيم اميد به دست یابی به کار مي تواند اميد همیشگی را در سلطه قرار دهد و اميد کلي فرد در زندگي نيز اميد تحصيلي يا اميد شغلي وي را مشخص کند. ،