هر تحول تكنولوژیك و هر نوآوری صنعتی، همانند سكه ای است كه دو رو دارد . هر جنبه مثبت و امتیاز و فایده یك مقوله ی صنعتی،جنبه ای منفی و زیان بار در طرف مقابل خود دارد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
62 صفحه
کد:
826 mb


توضیحات:

قابلیت هاو جذابیت ها ، آسیب ها و معایب ماهواره: هر تحول تكنولوژیك و هر نوآوری صنعتی، همانند سكه ای است كه دو رو دارد . هر جنبه مثبت و امتیاز و فایده یك مقوله ی صنعتی،جنبه ای منفی و زیان بار در طرف مقابل خود دارد. گاه ممكن است جنبه منفی و خسارت آن از كارایی و بهره رسانی آن ، بیشتر باشد و گاه بهره و اثرات مثبت آن در حدی است كه پرداخت هر بهایی را برای آن موجه میسازد. ماهواره، همانند دیگر رسانه ها، دارای مزیت ها و معایبی است اما آنچه بر توانایی ها و قابلیت های آن می افزاید، به طور عمده، عبارتند از: برای مخاطبان ماهواره، این بسیار هیجان انگیز است كه هر فردی به عنوان یكی از بینندگان بیشمار در سراسر جهان ، چنین خبری را میشنود یا می بیند. برای مثال ، امروزه در جهان،( به ویژه در كشورهای در حال توسعه ) تماشای شبكه « سی ان ان » و «ام تی وی » و نظایر این ها، نوعی تفاخر به شمار می رود و این در حالی است كه در رسانه ها ی قبلی مثل تلویزیون، چنین حسی به این گستردگی تجربه نشده است. بنابر این می توان گفت كه میزان همانند پنداری افراد بالاست. - امواج تلویزیونی نمی توانند از موانع بگذرند ، امواج تلویزیون های سرزمینی را غیر از نوارهای مرزی، نمی شود در سرزمین های دیگر دریافت كرد اما چون ماهواره از فضا تابانده می شود، این مشكل وجود ندارد.

- ماهواره ها به انتقال فوری و فراگیر صدا و تصویر در كل جهان معنا می بخشد و پوشش وسیع را ممكن می سازد. - ماهواره ها، این امكان را برای دولت های ضعیف فراهم می كنند كه در فضای پیچیده و تخصصی امروزین، داشته های خود را عرضه كنند. از این رو با سیاستگذاری مناسب می توان بهره های مناسب، برای طرح برنامه های خود در سطح جهانی برد. - ماهواره ها، فضای اطلاعاتی را گسترش می دهند و از این رو با شفاف سازی فضای ارتباطی، سیاسی در جامعه ی بین المللی، فرصت ساز تلقی می شوند. - حجم اطلاعاتی كه با این رسانه رد و بدل می شوند، بسیار زیاد است . از این رو می توان از جنبه ی اطلاع رسانی آن استفاده كرد و برای حل مشكلات و كسب علم و تجربه به آن ، فضای اطلاعاتی را گسترش می دهند و از این رو با شفاف سازی فضای ارتباطی ، سیاسی در جامعه ی بین المللی ، فرصت ساز تلقی می شوند. - حجم اطلاعاتی كه با این رسانه رد و بدل می شوند ، بسیار زیاد است .

از این رو می توان از جنبه ی اطلاع رسانی آن استفاده كرد و برای حل مشكلات و كسب علم و تجربه به آن ، فضای اطلاعاتی را گسترش می دهند و از این رو با شفاف سازی فضای ارتباطی ، سیاسی در جامعه ی بین المللی ، فرصت ساز تلقی می شوند. - حجم اطلاعاتی كه با این رسانه رد و بدل می شوند ، بسیار زیاد است . از این رو می توان برای حل مشكلات و كسب علم و تجربه به آن مراجعه كرد. ولی از طرفی دیگر، ماهواره، پدیده ی نو ظهوری است كه بنیان اخلاقی جوامع اسلامی را به خطر انداخته و جدیدترین سلاح و آخرین حركت مرموز غرب، در رویارویی با مسلمانان به شمار می رود كه ویرانی هایی همچون: روابط نامشروع، خشونت در رفتار، مادی گرایی صرف و امثال آن را به دنبال دارد(حسینی شیرازی، 1379 ،ص11).

در بعد اجتماعی، پیدایش بلوغ زود رس این عیب را دارد كه بی عمق است و در اثر تحریك نا به هنجار عمل می كند. فرد، احساس جنسی خود را به عنوان جزئی نیرومند از شخصیت خود می پذیرد و نمی تواند رفتار جنسی خود را با ارزش ها و اخلاقیات موجود تطبیق دهد و از لحاظ روحی باید گفت كه روان بالغ ندارد و این امری خطر آفرین برای فرد و اجتماع است؛ زیرا ممكن است منجر به انجام بذهكاری، دزدی، جنایت و سایر اعمال خلاف شود . تحقیقاتی كه در كشورهای غربی (كه در آنها آزادی جنسی وجود دارد و كودكان و جوانان مدام در معرض این صحنه ها هستند ) انجام شده، واقعیات مذكور را به اثبات می رساند.