اگرچه تعاریف مختلفی از مسئله گزارش شده است ولی اکثرا آن ها اشاره می کنند که وقتی فردی چیزی را خواستار است و نمی داند که چگونه بایدبه آن دست پیدا کند، دچار مشکل می شود.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
22 صفحه
کد:
734 mb


فهرست مطالب:

پروژه زیر در مورد سبک های حل مسئله است و شامل : تعاریف و مفاهیم سبک های حل مسئله، دیدگاه نزو در رابطه با حل مسئله، دیدگاه دزوریلا و گلدفرید در رابطه با حل مسئله، دیدگاه بدل و لناکس در رابطه با حل مسئله، فرآیند حل مسئله، تشخیص مشکل، تعریف مشکل، ایجاد راه حل های جایگزین، تصمیم گیری، اجرای راه حل، تحقیق اثر راه حل، نظریه های حل مسئله، نظریه های محرک-پاسخ و تداعی، نظریه های گشتالت و شناختی، نظریه های خبرپردازی و همانندنگاری کامپیوتر، پیشینه پژوهش های انجام گرفته، پیشینه پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور، پیشینه پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور، منابع فارسی. منابع لاتین.


توضیحات:

اگرچه تعاریف مختلفی از مسئله گزارش شده است ولی اکثرا آن ها اشاره می کنند که وقتی فردی چیزی را خواستار است و نمی داند که چگونه بایدبه آن دست پیدا کند، دچار مشکل می شود. همه افراد به طور پیوسته با مسائل گوناگون ونتیجه گیری در مورد چگونگی آن ها روبرو هستند. افرادی که از توانایی حل مسئله پیچیده ای برخوردارند موقعیت زیادی دارد که در نگرش موثر با طیف وسیعی از کارکردها موفق باشند و جهت گیری فرد نسبت به موقعیت تاثیر قطعی و مطمئنی بر نحوه پاسخ او دارد. . احساس مسئولیت در مقابل مشکل به معنی معترض شدن یا انتقاد از خود و یا ایجاد احساس گناه نیست. داشتن هدف یا جایگزین مثبت،باعث ایجاد مسیر و انگیزه می کند در حالیکه دوری صرف از زمینه های مختلف منتهی به بازداری و رکود می شود.