تعریف ساده دیگر از تفکر،اداره کردن هدفمند اندیشه است. با این تفاصیل تفکر، کارکردی ذهنی است و زمانی اجرا می‌گردد که انسان با مشکلی رو به روست ‌است و خواستار رفع آن است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
23 صفحه
کد:
733 mb


فهرست مطالب:

تحقیق مقابل در مورد سبک های تفکر می باشد . و شامل : تعریف تفکر و سبک های تفکرً، انواع سبک های تفکر، تفکر از دیدگاه جان دیویی، تفکر از دیدگاه گیلفورد ، مراحل تفکر منطقی در مواجهه با مشکلات، سبک های تفکر از دید استرنبرگ، رابطه هوش و تفکر، عوامل بستر ساز تفکر، پیشینه پژوهش های انجام گرفته، پیشینه پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور، پیشینه پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور، منابع فارسی ، منابع لاتین.


توضیحات:

تعریف ساده دیگر از تفکر،اداره کردن هدفمند اندیشه است. با این تفاصیل تفکر، کارکردی ذهنی است و زمانی اجرا می‌گردد که انسان با مشکلی رو به روست ‌است و خواستار رفع آن است . هر یک از شیوه های تفکری را می توان راه حل هایی دانست که به کمک آنها، قسمتی از مشکلات حل مسئله، با موفقیت بررسی شود. تفکر همگرا ، عبارت است از انتخاب بهترین ترین راه حل که براساس به کارگرفتن دانش و قوانین منطق برای کاهش از تعداد راه حل های ممکن و تسلط بر مناسب ترین راه حل. چون موضوعات و مشكلات در شیوه های مختلف، انواع متفاوت دارند، تفكر منطقی نیز از جنبه های متفاوتی برخوردار است. طبق نظریه پیاژه مسلط بودن بر نمادها مهم ترین ویژگی کودک پیش از دبستان است.