این پروژه مربوط به تاب آوری است. و شامل: ویژگی های افراد تاب آور، مهارت در حل مسئله، ویژگی های افراد تاب آور، احساس ارزشمندی، مهارت در حل مسئله، کفایت اجتماعی، خوش بینی، همدلی، نقش صفات شخصیتی در تاب آوری، پیشینه، منابع فارسی، کتاب، پایان نامه، مقاله ها، منابع غیرفارسی.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
20 صفحه
کد:
729 mb


فهرست مطالب:

این پروژه مربوط به تاب آوری است. و شامل: ویژگی های افراد تاب آور، مهارت در حل مسئله، ویژگی های افراد تاب آور، احساس ارزشمندی، مهارت در حل مسئله، کفایت اجتماعی، خوش بینی، همدلی، نقش صفات شخصیتی در تاب آوری، پیشینه، منابع فارسی، کتاب، پایان نامه، مقاله ها، منابع غیرفارسی.


توضیحات:

واژه تاب آوری در اصل و ابتدا در متالوژی برای بازشناسایی قابلیت مواد برای بازگشت به شکل اولیه بعد از کشیده یا فشرده شدن و مقاومت در برابر شکستگی یا فشار پیوسته استفاده شده است. هم چنین اگر افراد در برخورد آسیبی که نابود کننده تحول طبیعی است قرار نگیرند و بر آن تسلط پیدا نکنند، به عنوان تاب آور تعریف نمی شوند. از آنجا که ویژگی شخصیتی مخصوص افراد به کارگیری راهبرد های مقابله ای متفاوت را دنبال می کنند، افراد به صورت گوناگون به تعارضات پاسخ می دهند. مطالعه نتايج رابطه بين سبک دلبستگي ايمن و ميزان تاب مثبت و معنادار وجود دارد. کیم، لی و لی (2013) نیز به تحقیق سبب خلق و خو و شخصیت بر تاب آوری بررسی کردند .