پژوهش زیر درباره تعریف خانواده می باشد .و شامل : نقش والدین در رفتار فرزند، دلبستگی و پیوند والدینی، تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان، شیوه های فرزند پروری، تاریخچه شیوه فرزند پروری، تاریخچه فرزند پروری در ایران،
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
37 صفحه
کد:
804 mb


توضیحات:

پژوهش زیر درباره تعریف خانواده می باشد .و شامل : نقش والدین در رفتار فرزند، دلبستگی و پیوند والدینی، تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان، شیوه های فرزند پروری، تاریخچه شیوه فرزند پروری، تاریخچه فرزند پروری در ایران، بنیان نظری روشهای فرزند پروری و تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه، الگوهای مختلف روابط والد- فرزند در دیدگاه یکسویه، شیوه فرزند پروری شیفر، نظریه سبک فرزند پروری والدین شیفر، ربع اول (آزادی – عشق ) ربع دوم (کنترل – عشق )، ربع سوم (کنترل – طرد )، ربع چهارم (آزادی – طرد )، ویژگی های چهار شیوه فرزند پروری والدین نسبت به فرزندان، شیوه های فرزندپروری بامریند، بعد پذیرندگی- پاسخ دهندگی، بعد توقع داشتن- کنترل، پذیرندگی- پاسخ دهندگی، شیوه فرزندپروری مقتدرانه، شیوه فرزندپروری مستبدانه، شیوه فرزندپروری سهل گیرانه، شیوه فرزندپروری مسامحه کار، تاثیرات حاصل از شیوه های مختلف فرزند پروری در دوران کودکی وبزرگسالی، شیوه های جدید فرزندپروری بامریند، اقتدار منطقی، مردم سالار، دستور دهنده، بد – آمرانه، غیر استبدادی- آمرانه، غیر متعهد، محبت کافی، بعد اول :توقع و کنترل ، بعد دوم : پذیرندگی و اجابت کنندگی ، ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین دایانا باوم مریند، نظریه استرنبرگ، نظریه ی خودگردانی ذهنی، ویژگی های والدین ، والدین دارای فرزند پروری قانونگذار، ویژگی های افراد دارای فرزند پروری اجرایی، ویژگی های والدین دارای فرزند پروری قضاوت نگر، انواع خود گردانی ذهنی، الگوهای والد- فرزند در دیدگاه دو سویه، رویکرد بازتابی یا آینه گونه" تأثیر کودکان بر والدین، نظریه تأثیرمتقابل، عوامل تعیین کننده شیوه های فرزندپروری والدین، زمینه شخصیتی، خصوصیات و اعتقادات والدین، تأثیر فرهنگ، طبقه اجتماعی، نقش تفاوت های جنسی در نحوه برخورد والدین روش فرزندپروری ، دخالت والدین در فعالیتهای مدرسه و پیشرفت تحصیلی نوجوانان، 12محیط خانه، خود پنداری و پیشرفت تحصیلی: یک هدف مدلسازی متداول، منابع فارسی، ،