ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناخت نارسایی های آموزشی دانشجویان یا دانش آموزان و ترمیم آنها. اگر ارزشیابی،بویژه ارزشیابی تکوینی، براساس موازین علمی تهیه و اجرا شود، می تواند درباره پیشرفت تحصیلی دانشجویان و نقاط ضعف و نارسایی آنها اطلاعات مفیدی در اختیار معلم قرار دهد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
38 صفحه
کد:
789 mb


توضیحات:

سنجش و ارزشیابی آخرین حلقه از زنجیره ی فعالیت های آموزشی معلم را تشکیل می دهد و تکمیل کننده سایر فعالیت های او به حساب می آیند. معلم در این مرحله از کار خود، به کمک روش ها و فنون مختلف، به سنجش فرایند ها و فرآورده های یادگیری دانشجویان اقدام می کند و با توجه به نتایج حاصل، درباره کم و کیف پیشرفت آنان در یادگیری و توفیق خود در آموزش به داوری می پردازد. می توان سنجش را به عنوان فعالیتهای مربوط به گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری درباره یادگیری دانشجویان و دانش آموزان تعریف کرد. " سنجش به فرایند درک آنچه دانشجویان یا دانش آموزان یاد گرفته اند، گفته می شود. " سنجش یک فرایند کلی است و همه راهها و روش های جمع آوری اطلاعات درباره عملکرد یادگیرندگان را شامل می شود.

چایلد (2004) می گوید " سنجش یک اصطلاح چند وجهی است که دربرگیرنده همه فرایندها و فراورده هایی است که ماهیت و میزان یادگیری فراگیران را نشان می دهد." از اوایل قرن بیستم میلادی تا یکی دو دهه اواخر همان قرن، روانشناسی رفتاری یا رفتارگرایی بر محافل آموزشی تسلط داشت و به همین سبب رویکرد غالب در سنجش یادگیری دانش آموزان و دانشجویان متأثر از همین روانشناسی بود. طبق نظریه های روانشناسی رفتاری، یادگیری در گام های کوچک صورت می پذیرد و یادگیری های پیچیده از ترکیب و توالی یادگیری ساده و پایه تشکیل می شوند. سنجش یادگیری در رویکرد رفتارگرایی بر اندازگیری این گام های کوچک استوار است و روش ها و ابزار هایی که برای این منظور بکار می روند، عمدتا آزمون های عینی و متداول ترین آنها آزمون های چند گزینه ای هستند. از دو سه دهه پایانی قرن بیستم به بعد، رویکردهای تازه تر روانشناسی پا به میدان گذاشتند و فرض های بنیادی روانشناسی یادگیری را با چالش روبرو کردند.

از جمله فرض های روانشناسی رفتاری که مورد انتقاد روانشناسی های غیر رفتاری قرار گرفته، این است که مهارت های ساده و پایه باید پیش از مهارت های تفکر، استدلال و حل مسئله آموخته شوند. در مقابل، فرض نظریه های شناختی و ساخت گرایی این است که یادگیری واقعی حتی در ابتدایی ترین سطح مستلزم کوشش فعال یادگیرنده در ساختن دانش از راه تفکر و استدلال است . به سخن دیگر، در روانشناسی های یادگیری مبتنی بر رویکردهای غیر رفتاری تفکر یا اندیشیدن جای مهمی دارد و صاحب نظران آموزشی از این تاکید بر تفکر استقبال کردند(2).

پیامد تاکید صاحب نظران یادگیری و متخصصان آموزشی بر یادگیری های پیچیده – به جای دانش و مهارت های ساده – در سنجش این بوده است که روش ها و ابزار های سنجش به گونه ای تهیه و به کار بسته شوند که درک و فهم، حل مسئله، استدلال، تفکر و کاربرد آموخته ها در شرایط زندگی واقعی را بسنجد. این کار از عهده آزمون های عینی متداول تشکیل یافته از تکالیف کوچک و مجزا که در فرصت های زمانی نسبتا کوتاه اجرا می شوند، بر نمی آید. آنچه مورد نیاز است؛ ابزارهایی است که تکالیف پیچیده و واقعی را در اختیار یادگیرندگان بگذارند و به آنان فرصت های طولانی تری بدهند تا به انجام آن تکالیف و حل مسئله بپردازند.