پروژه حاضر مقابل در مورد مدیریت بدن است. و شامل : پیشینه تحقیق، مدیریت بدن در نظریه پردازی های جامعه شناختی، چارچوب نظری، سبک زندگی در نظریه پردازی های جامعه شناختی و... می باشد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
48 صفحه
کد:
710 mb


فهرست مطالب:

پروژه ی مقابل در مورد مدیریت بدن است .و شامل : پیشینه تحقیق، مدیریت بدن در نظریه پردازی های جامعه شناختی، چارچوب نظری، سبک زندگی در نظریه پردازی های جامعه شناختی، تعامل سبک زندگی و مدیریت بدن ، پیر بوردیو، میشل فوکو، آنتونی گیدنز، منابع و مآخذ،


توضیحات:

تحقیق درباره مدیریت بدن و رابطه آن با دیگر متغیرهای اجتماعی، از جمله شیوه زندگی، به دو سه دهۀ اخیر پژوهش های جامعه¬شناختی مرتبط می¬شود. بعضی مطالعات دیگر حاکی ازآن بوده¬اند که مدیریت بدن با پذیرش اجتماعی – اقتصادی رابطه مفهومی دارد. رویکردهای نظری مختلفی در جامعه¬شناسی موضوع چگونگی به کار گیری بدن در متن وضعیت¬های کنونی اجتماعی را مورد نظر قرار داده¬اند. با ظهور عصر تکنولوژی، برخی از انواع نشانه های اشکار و کردارهای بدنی اهمیت ویژه ای یافته¬اند. سازماندهی یافتن پروژه های مدیریت بدن در زندگی روزانه انسان¬ها در تاثیر چندین علت است.