مقاله زیر درباره رضایت شغلی است . و شامل : مبانی نظری در مورد رضایت شغلی، نظریه کامروایی نیاز، نظریه برابری، نظریه ارزش، نظریه گروه مرجع، نظریه ژنتیک، نظریه سلسله‌مراتب نیاز مزلو، نظریه بروفی و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
41 صفحه
کد:
708 mb


فهرست مطالب:

مقاله زیر درباره رضایت شغلی است . و شامل : مبانی نظری در مورد رضایت شغلی، نظریه کامروایی نیاز، نظریه برابری، نظریه ارزش، نظریه گروه مرجع، نظریه ژنتیک، نظریه سلسله‌مراتب نیاز مزلو، نظریه بروفی، نظریه نیازها، مثال‌های سازمانی) (مثال‌های کلی)، نظریه انتظارات، نظریه شخصی، نظریه ویژگی‌های ضروری شغل، مدل ویژگی‌های شغلی، نظریه‌های امید و انتظار، تئوری برابری ، نظریه انتظار، تئوری تکامل‌یافته پورتر و لالر، رضایت شغلی چیست؟، ریشه و سرچشمه رضایت شغلی چیست؟، اهمیت رضایت شغلی برای مدیران، اندازه‌گیری رضایت شغلی، ارزیابی عکس‌العمل‌ها در کار، روش‌های غیرمستقیم، برآورد رضایت شغلی از عملکرد کارمندان، جلسات دسته‌جمعی: (جلسات حل مشکلات )، پرسشنامه‌ها و نظرخواهی‌ها، پرداخت، شغل، فرصت‌های ارتقاء، سرپرست، پیوند میان رضایت شغلی و کارکرد، تئوری سیستم اجتماعی و دیدگاه آن در مورد رضایت شغلی، منبع کنترل و رضایت شغلی، مدلی از رضایت‌مندی شغلی، عوامل مؤثر در رضایت شغلی، ماهیت کار، کاربرد مهارت، دستمزد، پول، ترفیعات، ساختار سازمانی، روابط همکاران، سرپرستی، تفاوت‌های فردی و رضایت‌مندی شغلی، ـ سن، ـ جنسیت، تخصص، رضایت شغلی در ایران، رضایت‌مندی شغلی، پیامدهای رضایت شغلی، عملکرد (باروری، غیبت، نقل‌وانتقال، ترک شغل، تشویش، فعالیت اتحادیه، بازنشستگی زودرس، سلامت جسمی، بهداشت روانی، آثار و فواید بررسی رضایت شغلی، رضایت شغلی کلی، بهبود نگرش، پژوهش‌های در مورد عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و پیامدهای آن، پژوهش‌هاي انجام گرفته در داخل كشور، پژوهش‌هاي انجام گرفته در خارج كشور، فهرست منابع،


توضیحات:

برطبق هر نظریه اگر علایقی را که افراد برای به کار گیری از کار ارزش بدارند بدانیم، بهتر می‌توانیم از آن برای ارزیابی خشنودی شغلی آنان به کار ببریم . یافته های موجود به این امر می پردازد که خشنودی شغلی به وسیله عوامل ژنتیک و ارثی مورد بررسی قرار می گیرد . روان‌درمانان سازمانی گاهی بر این اعتقادند که مرحله به مرحله نیاز مزلو در بررسی رضایت‌مندی شغلی اثر گذار مورد مطالعه قرار می‌گیرد. رضایت فرد درانتخاب نوع و میزان رضایت شغلی تاثیرگذارند، اگر توقعات فرد از شغلش خیلی زیاد باشد، در این صورت رضایت شغلی اکثرا دیرتر و دشوارترحاصل می‌شود. کارمندانی که سررشته روستایی داشتند در کارهایی که اغلب دشوار بود احساس بیشترین رضایت را داشتند .