این مقاله درباره انزوای اجتماعی است و شامل : مقدمه، تحقیقات داخلی، تحقیقات خارجی، جمع‌بندی تحقیقات پیشین، نظریات انزوای اجتماعی و... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
56 صفحه
کد:
703 mb


فهرست مطالب:

این مقاله درباره انزوای اجتماعی است و شامل : مقدمه، تحقیقات داخلی، تحقیقات خارجی، جمع‌بندی تحقیقات پیشین، نظریات انزوای اجتماعی، نظریات روانشناختی انزوای اجتماعی، آثار تحلیلی فروید و کلین، نزوای اجتماعی، تجرد و جنسیت، انزوای اجتماعی در ارتباط با محیط زندگی شخص،نظریات جامعه شناختی انزوای اجتماعی، اهمیت روابط اجتماعی،روابط اجتماعی و تندرستی فردی، اهمیت اجتماعی روابط اجتماعی، روابط اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی و تغییرات در محیط اجتماعی، پیامدهای اجتماعی روابط اجتماعی، انزوای اجتماعی به عنوان شکلی از محرومیت اجتماعی، علل انزوای اجتماعی، رویکردهای شبکه ای،رویکرد تنهایی ، چارچوب نظری، فهرست منابع و مآخذ، منابع فارسی، منابع لاتین می باشد.


توضیحات: