مقاله رو به رو درباره مفهوم خشونت خانوادگی است .و دربردارنده موضوعات تاریخچه خشونت خانوادگی ، تعریف خشونت، تعریف خشونت خانوادگی نسبت به زنان، شیوع خشونت، طبقه بندی خشونت، خشونت بدنی یا فیزیکی ...
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
62 صفحه
کد:
697 mb


فهرست مطالب:

مقاله رو به رو درباره مفهوم خشونت خانوادگی است .و دربردارنده موضوعات تاریخچه خشونت خانوادگی ، تعریف خشونت، تعریف خشونت خانوادگی نسبت به زنان، شیوع خشونت، طبقه بندی خشونت، خشونت بدنی یا فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی، عوامل مؤثر در ارتکاب خشونت، انواع خشونت در خانواده طبق مشخصات قربانی، خشونت بین همسران، خشونت شوهر نسبت به زن، خشونت زن نسبت برشوهر، خشونت نسبت به کودکان(کودک آزاری، خشونت بین فرزندان، خشونت نسبت به سالمندان، عوا رض و تبعات خشونت خانوادگی علیه زنان، عوارض جسمانی خشونت، قتل، صدمات جدی، صدمات دوران بارداری، حاملگی زودهنگام و ناخواسته، بیماری های مقاربتی، شامل HIV/AIDS، استعداد ابتلا به سایر بیماری ها، عوارض روانی خشونت، تئوری های خشونت، تئوری روان تحلیلی، تئوری رفتارگرایی، تئوری انتقال میان نسلی، تئوری ناکامی پرخاشگری، تئوری شناختی، تئوری زیست شناسی اجتماعی، تئوری منابع، نظریه کنترل اجتماعی، . تئوری سیتمی خانواده، خشونت علیه زنان، خشونت در شیرخواری، خشونت در کودکی، خشونت در نوجوانی و بزرگی، خشونت در پیری، انواع خشونت علیه زن ان، خشونت خانگی، بررسی پیشینه مطالعاتی، پژوهش های انجام شده در خارج کشور، پژوهش های انجام شده در ایران، فهرست منابع، منابع فارسی.


توضیحات:

از نطر تاریخی اگر بتوان اولین سابقه امر خشونت را در قهرمانان دینی و مذهبی مانند داستان"آدم و حوا" یا هابیل و قابیل به نگرش قران کریم دیده گرفت، در اصل داستان آدم و حوا تاثیری شد تا در غرب و در دنیای مسیحیت، زنان را مورد ظلم و ازار قرار دهند و روئسای کلیسا در روزگار قدیم، حتی خشونت در ازدواج را ترویج می نمودند. خشونت به مجموعه ی وسیعی ازکنش رفتار یا خودداری از رفتارمبتضل اطلاق می شود.