در رابطه با ریشه شناسی و شناخت عوامل حاشیه نشینی ، دیدگاه های متفاوت اگر چه تا مقدار زیادی مرتبط از وجود مختلف حاشیه نشینی است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
65 صفحه
کد:
695 mb


فهرست مطالب:

مقاله رو به رو در باره حاشیه نیشینی است . و شامل: دیدگاه های حاشیه نشینی، دیدگاه لیبرالیستی، دیدگاه ساختارگرایان ، دیدگاه نو سازی، تعریف حاشیه نشینی، علل پیدایش حاشیه نشینی در ایران، پیامدهای زیستی حاشیه نشینی در ایران، حاشیه نشینی شهری قبل از انقلاب، حاشیه نشینی بعد از انقلاب ، ویژگیهای حاشیه نشینان، نمونه هایی از اوصاف عمومی زندگی حاشیه نشینی، چهره نامطلوب شهری، ف گ قدان شغل مناسب و درآمد كافی، وجود خرده فرهنگ های خاص در این مناطق، تراكم جمعیت، فقدان یا كم بودن امكانات آموزشی و رفاهی، گستردگی فقر، فراوانی مواد مخدر و رقم اعتیاد، منبع و مركز انحرافات و كجروی های اجتماعی، رشد حاشیه نشینی، پیامدهای حاشیه نشینی، حاشیه نشینی و امنیت ، سیمای نامطلوب شهر، سیمای نامطلوب شهر، فقدان شغل رسمی و درآمد کافی، وجود خرده فرهنگ های خاص مناطق کوچک، تراکم جمعیت، اعتیاد، منبع و مرکز انحرافات و کجروی های اجتماعی، آشوب های اجتماعی، پیامدهای اجتماعی، پیامدهای فرهنگی، مسکن غیرقابل اطمینان در قبال نظریات پژوهش حوادث طبیعی، پیامدهای روانشناختی، پیامدها برای مدیریت شهری، پیشینه تحقیق، تحقیقات داخلی انجام شده، مبانی نظری تحقیق، نظریات پژوهش، نظریه ی استافر ، نظریه ی ساستاد، نظریه ی اورت. اس. لی ، نظریه ی زلینسکی، نظریه بوردیو انواع حاشیه نشینی ، حاشیه نشینی بومی، حاشیه نشین غیر بومی داخلی ، حاشیه نشینی دو گانه ، تقسیم بندی بر اساس ویژگیها، حاشیه نشینی آشکار، حاشیه نشینی پنهان، تقسیم بندی بر اساس جنبه ها، حاشیه نشینی اقتصادی، حاشیه نشینی اجتماعی، حاشیه نشینی سیاسی، فرآیند شکل گیری دگرگونی و مراحل رشدحاشیه نشینی، گسترش فقر، نسبت حاشیه نشینی در جهان، چهارچوب نظری، منابع فارسی، منابع غیر فارسی.


توضیحات:

در رابطه با ریشه شناسی و شناخت عوامل حاشیه نشینی ، دیدگاه های متفاوت اگر چه تا مقدار زیادی مرتبط از وجود مختلف حاشیه نشینی است با توجه به موضوعات متنوع حاشیه نشینی و عوامل مختلف تشکیل دهنده آن نتایج مختلفی بررسی شده است . بی نظمی های اجتماعی پیامدی جز آن ندارد رسوم شهر نشینی و ارزش شهروندی نادیده گرفته شود .حاشیه نشینان از بهره شغل مناسب و در امد مالی فاقد هستند چرا كه بیشتر انها کمبود مهارت و تخصص و یا مدرك تحصیلی.دارند . برای معنی فقر این طور تعریف شده: «مردمی كه نتوانندبه جمع اوری از یك زندگی شایسته باشندفقیر هستند.مهم ترین نماد جهانی حاشیه نشینی چهره تاخوشایند آن است که درک و وجدان و آرامش آدمی را می آزارد و خانه های نابود شده و کهنه شده را نشان می دهد.