سرمایه در آمدی است مولد ، یا منبعی كه شخص می تواند جهت ایجاد ثروت با منبعی اضافی دیگر به كارببرد . سرمایه فرهنگی عبارتند از میل و عادات پیشینه كه در ایجاد جامعه پذیری است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
57 صفحه
کد:
694 mb


فهرست مطالب:

پروژه رو به رو درباره سرمایه اجتماعی است .که در بر دارنده : سرمایه ، .اشكال سرمایه، سرمایه اقتصادی ، سرمایه فرهنگی ، سرمایه اجتماعی ، سرمایه نمادین ، سرمایه انسانی، تفاوت انواعه سرمایه انسانی، تاریخچه سرمایه اجتماعی، مفهوم سرمایه اجتماعی، اجزاء سرمایه اجتماعی، بُعد ساختاری، بُعد شناختی، بُعد ارتباطی، سازمان اجتماعی انطباق پذیر، سازمان تعمدی، دیدگاه های نظری داخلی سرمایه اجتماعی، دیدگاه های نظری خارجی سرمایه اجتماعی، دیدگاه های نظری خارجی سرمایه اجتماعی ، ظرفیت بالقوه اطلاعات، هنجارهاو ضمانت نامه های اجرایی موثر، ایدئولوژی، روابط اقتدار، اشکال سازمانی سرمایه اجتماعی،نظریه پیر بوردیو، نظریه رابرت پاتنام، نظریه فرانسیس فوکویاما، پیشینه تحقیق، تحقیقات داخلی انجام شده، تحقیقات خارجی انجام شده، مبانی نظری تحقیق، نظریات پژوهش، نظریه ی استافر، نظریه ی ساستاد، نظریه ی اورت. اس. لی ، نظریه ی زلینسکی، نظریه بوردیو،نواع حاشیه نشینی، حاشیه نشینی بومی، حاشیه نشین غیر بومی داخلی ، حاشیه نشینی دو گانه، چهارچوب نظری، منابع فارسی، منابع غیر فارسی.


توضیحات:

سرمایه در آمدی است مولد ، یا منبعی كه شخص می تواند جهت ایجاد ثروت با منبعی اضافی دیگر به كارببرد . سرمایه فرهنگی عبارتند از میل و عادات پیشینه كه در ایجاد جامعه پذیری است. ویژگی های ذاتی انسان از جمله تعلیم ،تخصص ، مهارت ، دانایی ، خلاقیت ، نوع آوری و پشتکار، غیره عموما" نوعی سرمایه به شمار می رود. در واصل عوامل فرهنگی باارزش می توانند مانند سرمایه ذخیره شوند. سرمایه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مرتبط با یک دیگر می باشند. معنی سرمایه اجتماعی پیشینه تاریخی زیادی دارد.و دیدگاهی نو برای نظریه های قدیمی تر به شمار می رود . از دیگر پژوهشگران می توان به جمیز کلمن رانام برد که سرمایه اجتماعی را بر اساس عملکرد آن تعریف می کند. قشرهایی که برگرفته از انواع مختلف شبکه های اجتماعی و انجمن های مدنی هستند در برخورد با فقر و ضعف جامعه در الویت بهتری قرار دارند، اختلاف هایی را برطرف می کنند و از موقعیت های پیش رو بهره می گیرند. سرمایه اجتماعی می تواند راه حل مناسبی برای حل مشکلات بسیاری از امور اجتماعی، اقتصادی و شهری همچون حاشیه نشینی باشد. اطلاعات در جمع اوری کردن تحقیقات برای کنش مهم است. کنش های مؤثر نیرومند،تاثیر نیرومند اما گاه بی فایده،سرمایه اجتماعی را شکل می دهند. تحقیقات نشان می دهد که بهره گیری اساتید از شبکه اجتماعی در حد قابل قبولی نبوده . از عوامل تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی می توان به عوامل مذهبیت ، در امد کاری ، میزان رسانه پایگاه اقتصادی –اجتماعی خانواده، جنسیت، وضعیت تأهل و مدت زمان اقامت را نام برد .