تحقیق رو به رو در باره طلاق عاطفی می باشد . که شامل : تاریخچه طلاق، تعریف طلاق، طلاق عاطفی، نظریه سیستمی کیفیت زناشویی مارکز ، نظریه مثلث عشق استرنبرگ ، نظریه نظم خرد چلبی، شرایط علی ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
19 صفحه
کد:
690 mb


فهرست مطالب:

تحقیق رو به رو در باره طلاق عاطفی می باشد . که شامل : تا ریخچه طلاق، تعریف طلاق، طلاق عاطفی، نظریه سیستمی کیفیت زناشویی مارکز ، نظریه مثلث عشق استرنبرگ ، نظریه نظم خرد چلبی، شرایط علی طلاق عاطفی، شرایط علی طلاق (باستانی و همکاران، 1389، شرایط علی طلاق، شرایط میانجی طلاق عاطفی، شرایط میانجی خانوادگی ، شرایط میانجی فردی، پیشینه‌ی پژوهشی، پیشینه‌ی داخلی، پیشینه‌ی خارجی، منابع، منابع فارسی، منابع لاتین.


طلاق عاطفی، فاصله عاطفی معین و آشکار در بین زوج هایی است که هر دو کم تجربه هستند، هر چند یکی از آن‌ها ممکن است این ناپختگی را تأیید کند و دیگری با ابراز اعمال مسئولانه مفرط، چنین چیزی را انکار کند. شرایط علی طلاق عاطفی در سه دسته تقسیم بندی می شود: نادیده گرفته شدن نیازها، توقعات، و نظرات زن توسط مرد. لازم به ذکر است برخی مقولات در بیش از یک دسته قرار گرفته اند، به عنوان مثال با بی توجهی مرد، زن هر سه مورد نادیده گرفته شدن نیازها، انتظارات و نظرات را تجربه کرده است. تفکر و نگرش ناهماهنگ زن و مرد نسبت به مسائل مختلف نیز از عواملی است که منجر به ایجاد مشاجره و تنش بین همسران و در نتیجه کاهش ارتباط مثبت آن ها است.