مقاله روبه رو درباره پایگاه اقتصادی اجتماعی است .و در بر گیرنده : درآمد و سلامت، تحصیلات و سلامت:، شغل و سلامت، پیوندهای اجتماعی و حمایت اجتماعی و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
22 صفحه
کد:
687 mb


فهرست مطالب:

مقاله روبه رو درباره پایگاه اقتصادی اجتماعی است .و در بر گیرنده : درآمد و سلامت، تحصیلات و سلامت:، شغل و سلامت، پیوندهای اجتماعی و حمایت اجتماعی، مدل تاثیر مستقیم یا تأثیر عمده:، مدل سلسله¬ مراتبی-جبرانی:، تحقیقات داخلی:، تحقیقات خارجی:، منابع:


توضیحات:

2. مدل سلسله مراتبی-جبرانی: کانتر (1969) از صاحب نظران این مدل است و معتقد است افراد در صورتی که روابط اولیه حمایت را در اختیار نداشته باشند، برای دریافت حمایت کم تر به سراغ روابط مرتبه پایین می روند. در واقع، نظریه پردازان این دیدگاه معتقدند چون روابط صمیمی با افراد نزدیک تأثیر بیش تری بر روحیه آن ها دارد، افراد رابطه و دریافت حمایت از گروه های اولیه و صمیمی را بر سایر افراد ترجیح می دهند، زیرا افراد نزدیک و صمیمی قادرند حمایت کامل تر و قوی تری به عمل آورند. به باور نظریه پردازان این دیدگاه در غیاب روابط اولیه ای مثل همسر و فرزند، روابط مرتبه پایین تر مثل دوستی می توانند جانشین جبرانی روابط همسر و فرزند شوند. طبق این مدل، اولاً پیوندها به لحاظ شدت رابطه و حمایت حاصل از آن دارای اهمیت سلسله مراتبی است. بنابراین روابط به دو دسته روابط اولیه و روابط مرتبه پایین تر تقسیم می شوند. دوماً، در صورت فقدان یا عدم دسترسی به روابط اولیه، فرد روابط مرتبه پایین تر را برای جبران آن بکار می گیرد (راضی، 1385).