در ایران کارگاه های مهارت های زندگی طی سال های گذشته با اقبال روزافزونی در جمعیت مخاطب گوناگون دست یافته اند.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
44 صفحه
کد:
651 mb


بخشی از متن:

در ایران کارگاه های مهارت های زندگی طی سال های گذشته با اقبال روزافزونی در جمعیت مخاطب گوناگون دست یافته اند. بخشی از این اقبال ناشی از کارآمدی، کارآیی و کاربردی بودن این کارگاه ها است و بخشی دیگر ناشی از عطش مخاطبان برای آموختن آن چیزی هرگز در مجموعه ی سنتی درس های مدرسه بدان پرداخته نمی شود، درحالی که نیاز مبرم به آنها در هرگونه تعاملات بین فردی و خلوت های درون فردی احساس می گردد. درایران یونیسف درسال1376 اقدام به تهیه ی راهنمای آموزش مهارت های زندگی برای نوجوانان، زنان و جوانان نمود و با برگزاری کارگاه های آموزشی برای سازمان های دولتی و غیر دولتی، به معرفی این برنامه پرداخت. معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی با همکاری وزارت آموزش و پرورش به تهیه اجرای آزمایشی این برنامه در چند منطقه تهران اقدام نمود و در حال حاضر به عنوان واحد اختیاری در رشته ی کار و دانش و سال اول متوسطه در شاخه ی نظری آموزش داده می شود. قاسم زاده؛(1384). طرح آموزش مهارت های زندگی که از سال 79 به صورت آزمایشی در برخی استانها شروع شده، درحال حاضر در، سی استان کشور اجرا می شود که طی آن مهارت های زندگی توسط کارشناسان اموراجتماعی و روان شناسان مبانی مورد نیاز در زندگی به افراد، آموزش داده می شود. توانا علمی؛(1384). همچنین به منظور مقابله، مشکلات فوق، دفتر امور زنان و حوزه ی امور فرهنگی و رفاهی، دانشجویان وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی برآن شدند که دریک طرح مشترک، اقدام به برگزاری کارگاهی با شرکت گروهی از مشاوران ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاه ها تحت پوشش آن وزارتخانه، به منظورآموزش مهارت به برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی برای جمعیت مخاطب دانشجو بنمایند. اجرای این طرح را معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به عهده گرفت. این کارگاه آموزشی در آذرماه 1383 به مدت 48 ساعت و به میزبانی مرکز بهداشت و درمان، مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در هتل شیان تهران برگزار شد. با این حال با کمال تأسف هرگونه توازنی میان عرضه ی این کارگاه ها و تقاضای عمومی برقرار نبوده و این موضوع به برگزاری غیرحرفه ای این کارگاه ها منجرگردیده است. بسیاری از موانع کارگاه به صورت کلاس درس یا جلسه ی سخنرانی برگزار می شود، در نتیجه روح کارگاهی از برنامه ی مهارت های زندگی رخت برمی بندد. فتی و همکاران؛(1385).


نمونه پیشینه:

بوتوین وکانتور ؛(2000)، در پژوهش ههای خود به این نتیجه رسیدند که برنامه آموزش مهارتهای زندگی در افزایش پذیرش اجتماعی، بهبود روابط، تصمیم گیری مؤثر و حل تعارض مؤثر بود و همچنین این برنامه در پیشگیری از رفتارهای منفی و خطرآفرین مانند خشونت و رفتارهای جنسی ناسالم ثابت شده است.


نمونه منبع:

آقابخشی، حبیب؛(1388)،مهارت های زندگی برای دانشجویان،چاپ اول، ناشردفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران.