این روند به مفهوم این است که مدیران باید توانایی درک وکاربرد فناوری اطلاعات را داشته باشند . کار با رایانه وتوانایی بهره برداری از شبکه اینترنت از ضروریات مهارتهای مدیران در عصر نوین است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


فهرست عناوین:
فناوری اطلاعات
به کارگیری فناوری اطلاعات
مدیران وفناوری اطلاعات
اقدامات سازمان به منظور بکارگیری فناوری اطلاعات
کاربرد تکنولوژی اطلاعات درمدیریت
سازمانها و فناوری اطلاعات
سلسله مراتب سازمانی
اطلاعات چیست؟
تعریف متفاوت اطلاعات از زوایای مختلف
فناوری
تاریخچه فناوری اطلاعات
مفهوم تکنولوژی اطلاعات
كاربرد تکنولوژی اطلاعات
دلایل شکست طرحهای توسعه سازمان بوسیله فناوری اطلاعات
فن آوری اطلاعات یک استراتژی است
بهره مندی سازمانهای تجاری از فناوری اطلاعات
مزایای فن آوری اطلاعات درسازمانهای تجاری
نقش IT درفرآیندهای سازمان
فن آوری اطلاعات وساختارسازمانی
فن آوری اطلاعات ومزیت رقابتی
موانع اجرا
تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات
نقش فن آوری اطلاعات در سازمان
اثرات مستقیم ونقش فناوری در ایجاد قابلیت انعطاف برسازمان
تاثیر تغییرات فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات وارتباطات
عوامل تاثیرگذاری بررابطه فناوری اطلاعات و بهره وری در سازمان
نقش فناوری اطلاعات درتوسعه منابع انسانی
موانع اجرای تکنولوژی اطلاعات در سازمان
نسبت کارکنان یقه آبی به کارکنان یقه سفید
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور
منابع فارسی
منابع لاتین


نوع فایل:

Word قابل ویرایش

تعداد صفحه:

62 صفحه

کد:

Mab644

منابع فارسی و لاتین:

دارد


بخشی از متن:

آموزش افراد برای ایفای نقش های زیر یک چالش واقعی است . - کارکنان دانشی :احتمالاّ بزگترین گروهی که می بایستی تحت آموزش قرار گیرند آنهایی هستند که با فناوری اطلاعات سر و کار دارند. کارکنانی که شغلشان ارتباط مستقیمی با فناوری اطلاعات ندارد ولی فناوری اطلاعات در ایفای نقش های آنان اهمیت خاصی دارد . این افراد بایستی با حداقل دانش از کامپیوتر، شبکه و نرم افزارهای کاربردی عام تجهیز شوند. امروزه اکثریت جامعه به دلیل گسترش مفاهیمی مانند تجارت الکترونیکی و خدمات که از طریق شبکه به کاربران ارائه می شود بایستی بتوانند با اینترنت کار کنند. - حرفه ای های سیستم اطلاعاتی :افرادی هستند که مستقیماً در فناوری اطلاعات فعالیت می کنند این افراد عبارتند از برنامه نویسان ، تحلیل گران سیستم ، مدیران سیستم ها و دیگر کارکنان پشتیبانی سیستم ها . این افراد بایستی آموزش های مرتبط با شغل را طی کنند و به طور عمیق و کارشناسانه در بکارگیری فناوری آموزش مستمر داشته باشند . - کارکنان رابط: افرادی که نقش واسطه بین کاربران و حرفه ای های سیستم اطلاعات را به عهده دارند . این افراد به دانش تفضیلی فناوری اطلاعات نیاز ندارند و بایستی از کاربردهای فناوری و پیوند آن با محیط های کسب و کار آگاهی داشته باشند . - کارگران وکارکنان دفتری که از کامپیوتر استفاده نمی کنند :امروزه کارگرانی که در تولید فعالیت می کنند بایستی با شرایط نوین تولید و محیط کاری جدید آشنا شوند . هم اکنون در بسیاری از کارخانجات از ماشین هایی استفاده می شود که مبنای آنها الکترونیک و هدایت کامپیوتر است. این افراد بایستی آموزش های لازم با کار با این سیستم را طی نمایند و بتوانند دانش خود را با محیط سازمانی سازگار نمایند . در دفاتر نیز امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات و سیستم های اتوماسیون اداری ، کارکنان نیاز به آگاهی کامل از فناوری و کاربردهای آن دارند. این افراد بایستی بتوانند از سیستم ها در جهت انجام وظایف شغلی شان بهره گیرند . (صرافی زاده ، 1383، ص39)


نمونه یک پیشینه:

کتاب جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، اثر دکتر منوچهر محسنی، از آثار مهمی است که در خصوص ابعاد مختلف جامعه اطلاعاتی منتشر شده است. بررسی وضعیت تاثیر و تاثر فضای رایانه ای و جامعه اطلاعاتی بر جامعه و حوزه های مختلف محور اصلی این کتاب را تشکیل می دهد. از آنجا که موضوع مدیریت و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آن، موضوع فرهنگ و رابطه دیالکتیکی آن با فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین وضعیت آموزش در این حوزه ها نیز در این کتاب مورد بحث واقع شده اند، این کتاب نیز از کتب مهمی است که در این حوزه باید بدان توجه داشت.


نمونه یک منبع:

دربیکی، بابک ( ب - 1386). جامعه اطلاعاتی و تغییر در مفهوم شهروندی، پژوهشنامه 11، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک