برای بالا بردن بهره وری معلمان باید توجّه ویژه ای به افزایش امکانات و تجهیزات مدرسه، میزان تحصیلات افراد،ایجاد محیط صمیمی و مطلوب در محیط کار و ارتباط مطلوب درون سازمانی انجام داد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


فهرست عناوین:
بهره وری
تاریخچه ی بهره وری
بهره وري مواد
بهره وري سرمايه
بهره وري نيروي انساني
بهره وري در سطح ملي و جهاني
ديدگاه هاي مختلف در مورد بهره وري
شاخص هاي بهره وري
عوامل مؤثّر بر ارتقاي بهره وري در سازمان
عوامل خارجي (غيرقابل كنترل)
اركان اصلي دانش بهره وري
مشكلات بهره وري
محور بهره وري
تأثير بهره وري در نظام اجتماعي
نقش منابع انساني
راه هاي ارتقای بهره وري نيروي انساني
عوامل مؤثّر بر افزايش بهره وري
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور
منابع فارسی
منابع لاتین


نوع فایل:

Word قابل ویرایش

تعداد صفحه:

37 صفحه

کد:

Mab633

منابع فارسی و لاتین:

دارد


بخشی از متن:

نقش عمده ی مدیر در این میان عبارت است از: توانایی شایسته در تأثیر گذاشتن بر چنین محیطی به وسیله ی رهبری پویای خویش، و مدیران به طور اصولی اولویت را به بهسازی آموزشی و توجّه به كیفیت آموزشی مدرسه می دهند. بنابراین مسئولیت عمده ی مدیر این است كه معلمان را به سوی بهسازی مداوم، بالنده وپایدار برنامه ی درسی و آموزشی و نیز فنون تدریس هدایت نمایدتا دانش آموزان با اطمینان كامل از مدرسه بهره مند شوند.این مدیر است كه نقش وهدایت رهبری عمومی فعالیت آموزشی كه بر محور یادگیری دانش آموزانجام می شود را هماهنگ می كند(آسترکی،1389).


نمونه یک پیشینه:

نصیری پور،رئیسی و هدایتی(1386) در پژوهشی كه تحت عنوان رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری كاركنان در بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشكی ایران انجام دادند به این نتیجه دست یافتند كه بین فرهنگ سازمانی وخرده مقیاس های آن و بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشكی ایران رابطه ی معناداری وجود دارد.


نمونه یک منبع:

آسترکی،د.(1389). تأثیر آموزش ضمن خدمت در ارتقای بهره وری كاركنان سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.رشته مدیریّت آموزشی. چاپ نشده.