مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 15 صفحه
نوع فایل: word کد Mb284
برای دانلود مبانی نظری این متغیر به ادامه مطلب بروید...

موسسات بيمه از جمله نهادهاي مالي هستند كه در كنار تامين امنيت اقتصادي سرمايه، در ايجاد منابع مالي در فواصل زماني دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت ها، به خصوص در بيمه هاي بلند مدت مي توانند موجب تحرك و پويايي و توسعه بازارهاي مالي شوند و با انباشت سرمايه زمينه هاي لازم را براي رشد اقتصادي فراهم كنند. مروری کوتاه بر تاریخچه بیمه با محوري شدن روزافزون روابط و كيفيت خدمات در كسب و كار و دستيابي به سود بيشتر از طريق داشتن مشتريان وفادار نسبت به جذب مشتريان جديد، استفاده از ابزار هاي بهبود عملكرد مورد توجه قرار گرفته است.

در چنين محيطي موفقيت بازار برابر است با اين كه يك سازمان بتواند حداكثر سودي را كه مقدور است از مجموعه مشتريان خود بدست آورد. براي اين منظور ضروري است كه مديريت سازمان به استراتژي هايي روي آورد كه بتواند از آن ها براي توسعه و بهبود عملكرد خود و پيشي گرفتن از رقبا استفاده كرده و از همه مهم تر آنكه بتواند مشتريان را به مشتريان وفادار تبديل کند. ايجاد وفاداري در مشتري وابسته به ميزان رضايتي است كه مشتري از انجام معامله با سازمان در خود احساس مي كند. شركت هاي ارائه دهنده خدمات بيمه اي نيز مانند هر سازمان انتفاعي ديگري در پي كسب سود بيشتر و دست يابي به مزيت هاي رقابتي در دنياي رقابتي امروز هستند.

شركت هاي بيمه نسبت به سود حاصل از روابط با مشتريان، بسيار علاقه مندند؛ زيرا آنان تحت فشار شديد رقابتي از سوي رقباي خود درصنعت قرار دارند. بر اساس اصل 44 قانون اساسي در زمينه خصوصي سازي فعاليت ها، اولين شركت بيمه خصوصي در ايران در سال 1383 آغاز به كاركرد و بعد از آن از سال 83 تا 87، 15 شركت بيمه خصوصي به ارائه خدمات بيمه اي در كشور پرداختند. (عبدالوند و همکاران، 1387) تا پيش از آغاز به كار شركت-هاي بيمه خصوصي وظيفه ارائه خدمات بيمه اي بر عهده شركت هاي بيمه دولتي بود. از آن جاكه اين شركت ها وابسته به دولت بوده و به پشتوانه سرمايه هاي دولتي فعاليت مي كردند، بازاريابي و رعايت اصول بازاريابي در فعاليت هايشان بسياركمرنگ بود.

اما شركت هاي بيمه خصوصي از آن جا كه بايد پاسخگوي سهام داران خود بوده و ميزان سودشان ارتباط مستقيمي با عملكردشان دارد، اين روزها با توجه به رقابت بسيار نزديك و تنگاتنگ با ديگر رقيبان خود در پي ايجاد بهبود عملكرد و سودآوري در بازار هستند. يافتن روش ها و استراتژي هايي كه بتواند هر چه بيشتر به ايجاد، افزايش سهم بازار، افزايش سودآوري و رشد در حق بيمه منجر شود، دغدغه امروز اين شركت ها است. بنابراين بررسي و تحقيق درخصوص عواملي كه می توانند بر موارد نامبرده در يك شركت تاثير گذاشته، و باعث يافتن راهكار هاي مناسب شود، ضروري به نظر مي رسد.

دیدگاه های مختلف در مورد بیمه سازمان های بیمه درمانی مناسب ترین گزينه اي است كه با ماهيتي مستقل، منابع مالي مورد نياز خود را از طريق مشاركت عمومي افراد سالم تأمين مي كند و نياز اين افراد را در زمان بيماري فراهم مي سازد. (مقدسی و حسینی، 2011) از ديدگاه فردي، بيمه با فراهم نمودن امكان پرداخت مقدار كمي پول، در حالت هاي عادي (نه بيماري) به منظور دريافت مقدار زيادي مزايا در وضعيت هاي غير معمول و خيلي مشكل (بيماري) منجر به ايجاد منفعت خالص مي گردد. از ديدگاه جامعه، بيمه روشي براي يك كاسه كردن (انباشت) خطر مي باشد. بنابراين مخاطرات يك فرد به جاي اين كه توسط خود او پوشش داده شود، به وسيله ي افراد زيادي تحت پوشش قرار مي گيرد. در چنين شرايطي منافع كافي جهت پوشش مخاطرات، جمع آوري مي گردد. در ضمن مشاركت كنندگان با آگاهي از برخورداري از مراقبت هاي سلامت به هنگام ضرورت، احساس آرامش رواني خواهند کرد. (عرب، 2010)