مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 09 صفحه
نوع فایل: word کد Mb246
برای دانلود مبانی نظری این متغیر به ادامه مطلب بروید...

به ویژگی های کلی هر فرد مانند جنسیت، تحصیلات، سن، تجربه کاري، الگوي نقش، نظام آموزشی و جايگاه اجتماعی وی در جامعه خود گفته می شود (پورداریانی، 1382). مهمترین ویژگی های جمعیت شناختی تجربه کاری کارکنان سازمان در شغل یا صنعتی که کار خود را در آن آغاز می کنند، در بسیاری موارد دارای تجربه قبلی هستند. تجربه کاری قبلی در مسیر خاصی از فعالیت اقتصادی، همبستگی مثبتی با موفقیت دارد. همبستگی زیاد بین میزان موفقیت و تجربه قبلی نباید شگفت آور باشد.

از این رو، اکثریت کارکنان خواه موفق، خواه ناموفق که در صنعت خود، دارای تجربه قبلی بوده اند. توانایی آن را دارند که کارها را بهتر از رئیس و کارفرمای خود انجام دهند. 2الگوی نقش خانواده و دوستان نیز به عنوان الگوی نقش برای بهره وی شدن موثر می باشند. حداقل ۴۰ درصد کارکنان موفق در خانواده های خود، تجربیات بهره وذی را مشاهده نموده اند. البته مشاهده موفقیت اشخاص دیگر نیز، کارکنان را متمایل به پذیرش مخاطره بهره وری می نماید (اصلانی، 1390).

به طور کلی وجود یک الگوی نقش سبب تشویق تلاش های کارآفرینانه در جهت بهره وری در فرد می شود که این الگوها اغلب در محیط های کاری نیز حضور دارند. به طور کلی وجود یک الگوی نقش سبب تشویق تلاش های کارکنان در جهت بهره وری می شود که این الگوها ممکن است در خانواده یا بین دوستان یا در محیط های کاری باشند. تحصیلات یکی از موضوعات مورد توجه محققین این بود که آیا افراد، بالنده به دنیا می آیند یا اینکه از طریق تحصیل بالنده می شوند؟ این نکته، اهمیت تحصیلات را بحث بهره وری هویدا می سازد. «وسپر» (۱۹۸۲) در خصوص تحصیلات کارکنان که احتمال شکست آن ها حتی بیشتر از دسته اول است، کسانی هستند که آموزش دیده اند اما تجربه ندارند.

بر عکس آن، کارکنانی که هم تجربه دارند و هم آموزش دیده اند، پرسودترین فعالیت ها را هدایت می نمایند. سن اساساً نمی توان سن مطلوبی را برای آغاز فعالیت های در جهت افزایش بهره وری معین کرد. مطالعه و بررسی در مورد بهره وری نشان می دهد که افراد موفق می توانند در هر گروه سنی و از نوجوانی تا پیری وجود داشته باشند. مثلاً با ورود اینترنت به زندگی انسان امروز، بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی را نوجوانان و جوانان راه انداختند. این موضوع ۱۰ سال پیش سابقه نداشت. با توجه به تحقیقات انجام شده توسط «فرای» (۱۹۹۳) می توان گفت که شاید بهترین زمان برای بهره وری کارکنان، اواخر ۲۰سالگی تا اوایل ۴۰سالگی باشد، البته استثناهایی نیز وجود دارد (اصلانی، 1390).