نمونه مثال spss درباره : تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا)

آیا درمان فراشناخت بر مولفه های تصویر بدن نوجوانان دختر مبتلا به اسکولیوز موثر است؟

همراه با فایل spss

جواب:

به منظور اثر بخشی درمان فراشناخت بر مولفه های تصویربدن نمونه ای به حجم 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند.

قبل از اجرای درمان فراشناخت از هر دو گروه به وسیله پرسشنامه تصویر بدن پیش آزمون گرفته شد.

سپس درمان فراشناخت به مدت 10 جلسه اجرا گردید و در مرحله بعد هر دو گروه در زمان یکسان به پس آزمون پاسخ گفتند.

نتایج و تحلیل داده ها در دو سطح داده های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و داده های استنباطی شامل آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد.

این فایل همراه با سوال و جواب تشریحی است و فایل داده spss ضمیمه آن است.

برای دانلود  لازم است این فایل را خریداری نمایید.

خرید این فایل و دانلود 27 فایل دیگر مسائل حل شده spss

اطلاعات بیشتر

قیمت: 20000 تومان

پس از پرداخت آنلاین از طریق دکمه زیر بلافاصله این 28 فایل در اختیارتان قرار می گیرد.

کد فایل : sp2


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 

آیدی تماس مستقیم نسخه های تلگرام

 @irpajohesh


 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه