مسئله spss درباره: آزمون t گروههای مستقل

سوال:

آیا بین کمال گرایی در دو گروه معتاد و غیر معتاد تفاوت وجود دارد؟

همراه با فایل spss

جواب:

به منظور مقایسه افراد معتاد و غیر معتاد از لحاظ « کمال گرایی» نمونه ای به حجم 200 نفر (100 نفر معتاد و 100 نفر غیر معتاد) انتخاب شد.

داده ها به وسیله مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران جمع آوری شدند.

تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی که شامل میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی شامل بررسی مفروضه ها و آزمون t برای گروههای مستقل ارائه شد.


 

این فایل همراه با سوال و جواب تشریحی است و فایل داده spss ضمیمه آن است.

برای دانلود  لازم است این فایل را خریداری نمایید.

خرید این فایل و دانلود 27 فایل دیگر مسائل حل شده spss

اطلاعات بیشتر

قیمت: 20000 تومان

پس از پرداخت آنلاین از طریق دکمه زیر بلافاصله این 28 فایل در اختیارتان قرار می گیرد.

کد فایل : sp2


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 

آیدی تماس مستقیم نسخه های تلگرام

 @irpajohesh


 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه