همراه با فایل داده های spss:

سوال:

 آیا بین سازگاری و رشد اجتماعی در نوجوانان تک فرزند و چند فرزند رابطه وجود دارد؟

جواب:

از آنجا که تحقیق حاضر به «بررسی رابطه سازگاری و رشد اجتماعی در نوجوانان خانواده تک فرزند و چند فرزند» پرداخته است.


در این تحقیق به بررسی نتایج حاصل از نمونه 150 نفری(75 نفر نوجوان تک فرزند، 75 نفر چند فرزند) که بوسیله پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی، مقیاس رشد اجتماعی واینلند مورد ارزیابی قرار گرفته اند، پرداخته ایم، داده های توسط نرم افزار22- SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جداول داده های آماری در دو سطح (الف) توصیفی و (ب) استنباطی ارائه شد. الف: داده های توصیفی در جداول زیر اطلاعات توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش آورده شده است.

همانطور که در جدول 1 مشاهده می کنید میانگین سازگاری در نوجوان خانواده چند فرزند پایین تر از نوجوان خانواده تک فرزند بوده است (با توجه به نمره گذار پرسشنامه، نمرات پایین تر نشانه سازگاری بالاتر است) این نتایج در نمودار 1 نشان داده شده است.

این فایل همراه با سوال و جواب تشریحی است و فایل داده spss ضمیمه آن است.

برای دانلود  لازم است این فایل را خریداری نمایید.

خرید این فایل و دانلود 27 فایل دیگر مسائل حل شده spss

اطلاعات بیشتر

قیمت: 25000 تومان

پس از پرداخت آنلاین از طریق دکمه زیر بلافاصله این 28 فایل در اختیارتان قرار می گیرد.

کد فایل : sp2


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

 


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901
 
 

دانلود کتاب بانک موضوع پایان نامه در کانال تلگرام