پروژه زیر درباره اختلالات خوردن می باشد. و شامل: بی اشتهایی روانی، همه گیر شناسی، سبب شناسی بی اشتهایی روانی، عوامل زیست شناختی، عوامل اجتماعی-فرهنگی، عوامل روان شناختی و روان پویشی، درمان بی اشتهایی روانی، دارو درمانی و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
20 صفحه
کد:
841 mb


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره اختلالات خوردن می باشد. و شامل: بی اشتهایی روانی، همه گیر شناسی، سبب شناسی بی اشتهایی روانی، عوامل زیست شناختی، عوامل اجتماعی-فرهنگی، عوامل روان شناختی و روان پویشی، درمان بی اشتهایی روانی، دارو درمانی، درمان شناختی-رفتاری، روان درمانی پویشی، پرخوری عصبی، همه گیر شناسی، سبب شناسی، عوامل زیست شناختی، عوامل اجتماعی، عوامل روان شناختی، درمان پرخوری عصبی، درمان های روان شناختی تخصصی، درمان های دارویی، منابع.اختلالات تغذیه و خوردن با اختلالپی در پی در خوردن و رفتار مر بوط با خوردن معلوم می شوند که به دگدگونی مصرف یا مجذوب کردن غذا باعث می شوند و سلامت جسمانی یا کارکرد روانی-اجتماعی را نامناسب می کنند. دو نوع اختلال خوردن ویژه وجود دارد، بی اشتهایی و پراشتهایی. اغلب شخص بعد از کم کردن وزن قابل توجه(یا ضعف در یافتن وزن مورد نظر)، به وسیله اعضای خانواده مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد. اگر اشخاص خودشان پی گیر کمک باشند، اصولا به دلیل ناراحتی از اتفاق های جسمانی و روان شناختی گرسنگی کشیدن است. اشخاص در گیر به بی اشتهایی عصبی به تد ریج فقط از کاستن وزن شکایت می کنند. در اصل، افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی گاهی در مورد این مشکل پیش بینی ندارند یا آن را باور نمی کنند. بنابراین، برای سنجش سابقه کاستن وزن و ویژگی های دیگر این بیماری، به دست اوردن اطلاعات از افراد خانواده یا منابع دیگر اهمیت دارد.