در ادبیات تحقیق، تعارض کار-خانواده به عنوان نوعی ریزش منفی درنظر گرفته می شود که در اثر تبادل نگرش ها و رفتارهای بین دو حوزه کار و خانواده ایجاد می گردد و موجب تقاضاهای رقیب و متعارض می گردد (رستگار خالد، 1385).
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
41 صفحه
کد:
674 mb


فهرست مطالب:

تحقیق زیر در باره تعارض کار خانواده می باشد . که شامل : مدل تعارض کار – خانواده ،مدل اول : چهار دسته نظریه مدل های عمومی ، نظریه ناسازگاری فشار تقش های کار – خانواده های گرینهاوس و بیوتل ، قضایای اصلی مدل ، تعارض مبتنی بر زمان ، تعارض مبتنی بر فشار ،تعارض مبتنی بر رفتار ، مدل خصایص نقش کاری ، تقاضاهای ساختاری خانواده و تعارض کار – خانواده و ایدائوف ، مدل پیشایند ها و پیامدهای تعارض کار – خانواده دوکسبری و هیگینز ، مدل پیشایندها و پیامدهای تعارض کار – خانواده فرون ، راشل و کوپر ، مدل های مبتنی بر حمایت اجتماعی ، مدل حمایت اجتماعی و تعارض کار – خانواده کارلسون و پرو ، مدل حمایت اجتماعی ادامز و کینگ ، مدل حمایت کار ، سازگاری شخصی و تعامل کار – غیر کار کرچمایر و کوهن ، مدل متغیر های کاری –حمایت خانوادگی –کمترل بر کار و تعارض کار – خانواده توماس و گانستر ، مدل های مبتنی بر تقاضاها و انتظارات تقش کاری و خانوادگی ، مدل نقش انتظارات نقش های کاری و خانوادگی ، مدل فشار نقش شغلی کاراسک ، مدل تقاضاهای زمانی فعالیت های شغلی ، غیر شغلی ، تعارض بین نقشی و تجربه های عاطفی در کار ، پیشینه پژوهش ، پزوهش های داخلی ، پزوهش های خارجی ، فهرست منابع و ماخذ .


توضیحات:

منظور از تعرض در کار – خانواده این است که فرد احساس می کند با تحمل هر مسئولیت از عهده آن ها بر نمی اید . در این تعارض زن ها نسبت به مردها فشار کمتری تحمل می کنند . زن هایی که کارمند هستند در قبال مسئولیت خانواده دچار تعارض می شوند که این تعارض در خانواده باعث ناسازگاری و بی نظمی می شود .