اتزیونی (1961) (به نقل از دولت خواهان، 1380) بر این نکته پافشاری داشت که قدرت و اختیار سازمانی که بر اعضا حاکم است، ریشه در ماهیت مشارکت یا تعهد کارکنان در سازمان دارد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
51 صفحه
کد:
672 mb


فهرست مطالب:

مقاله مقابل در باره تعهد سازمانی است که عبارتند از : تعاریف تعهد سازمانی ، تعاریف سازمانی ًًً،دیدگاه های مربوط به ابعاد تعهد سازمانی ، دیدگاه پورتر ، کامپتون و اسمیت، دیدگاه اتزیونی ، دیدگاه آرجریس ، ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه ارجریس ، دیدگاه استاو و سالانسیک ،الگوی انجل و پری ،الگوی مایر و شورمن ، دیدگاه هارتمن و بمیکز ، دیدگاه بالفور و وکسلر ، الگوی مودی و همکاران ، الگوی سه جزئی الن و مایر ، فرایند ایجاد تعهد سازمانی ، اریلی و چاتمن ، مارتین و نیکولز ،نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی ، نتایج مطلوب ونامطلوب تعهد سازمانی در سطح فرد ، گروه و سازمان ، عوامل موثر بر تعهد سازمانی ، دیدگاه استرون ، دیدگاه استیرز ، پورتر و مودی ، مودی و همکاران ، پیش شرط های عاطفی ، پیشینه پژوهش ، پژوهش های داخلی ، پژوهش های خارجی ، فهرست منابع و ماخذ .


توضیحات:

تعهد سازمانی عبارت است از : ارزشی که وقتی فردی وارد گروه می شود سعی می کند برای حفظ و بقا آن تلاش می کند.از دیدگاه پورتر ، کامپتون و اسمیت ، نظرشان بر آن است فرد وقتی وارد گروه می شود سعی برتلاش بیشتر برای به انجام رساندن اهداف سازمان وحفظ جایگاه خود در سازمان می کند . از دیدگاه بالفور اگر مستمری کارکنان منصفانه پرداخت شود آنها با میل و احساس مسئولیت بیشتری کار خود را انجام می دهند . از جمله نتایج مطلوب و نامطلوب تعهد سازمانی :احساس مسئولیت در برابر وظیفه محول شده ،نامطلوب = نادیده گرفتن اهداف سازمان و توجه به منافع فردی ،-مطلوب = جذب نظر دیگر افراد گروه نسبت به خود –نامطلوب تضاد و ناسازگاری با افراد گروه است.