نگرش نسبت به رایانه به تمایل یا احساس خشنودی یا نا خشنودی فرد در کسب فناوری های نوین رایانه ای تعریف شده است که در این خصوص نگرش نسبت به فناوری های رایانه ای می تواند شامل هر چیزی که به طریقی با رایانه در ارتباط است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
37 صفحه
کد:
660 mb


بخشی از متن:

اضطراب عبارت است ازحا لت هيجاني منفي همراه با احساس عصبانيت، ناراحتي و تشويش كه با فعاليت يا برانگيختگي جسماني نيز همراه است (عبدلی، 1384، به نقل از زمانی، مرادی، 1388: 82) الیس‌ ،یکی از روان‌شناسان، اضطراب و اختلالات عاطفی را نتیجهء طرز تفکر غیرمنطقی و غیرعقلانی می‌داند.به‌ نظر او،افکار و عواطف،کنشهای‌ متفاوت و جداگانه‌ای نیستند.پس تا زمانی که تفکر غیرعقلانی ادامه دارد، اختلالات عاطفی نیز به قوت خود باقی‌ می‌ماند. انسان را اشیای خارجی مضطرب و برآشفته نمی‌کند؛بلکه دیدگاه و تصوری‌ که او از اشیا دارد،سبب نگرانی و اضطراب می‌شود.تمام مشکلات عاطفی‌ افراد از تفکرات موهوم آنان سرچشمه‌ می‌گیرد که از نظر تجربی معتبر نیست.(حسینی ،1375 ) الیس اضطراب و اختلالات رفتاری را زادهء طرز تفکر خیالی و بی‌معنی انسان‌ می‌داند. راجرز ،روان‌شناس دیگر،اضطراب را نتیجهء ناهماهنگی و تضاد بین خویشتن‌ پنداری فرد و تجربهء او می‌داند.در حالت‌ اضطراب، مفهومی که فرد از خویش‌ دارد،با تجربیات او مغایر است.هنگامی‌ که فرد از خود مفهومی دارد که با تجاربش‌ هماهنگی نسبی دارد،احساس می‌کند که‌ برطبق ارزشها،خواسته‌ها و تجارب‌ گذشته‌اش عمل می‌کند،پس در نتیجه از سازگاری کافی برخوردار می‌گردد. اسپیلبرگ 1966 اولين كسي بود كه اضطراب را به دو بعد اضطراب خصیصه ای و اضطراب حالتي تقسيم كرد. اضطراب حالتي به هيجا نات موقتي كه با نگراني و تنش همراه است، اطلاق مي شود و اضطراب صفتي گرايش رفتاري نسبتاً پايدار و اكتسابي است كه اغلب به عنوان يك ويژگي شخصيتي توصيف مي شود. اين نوع اضطراب موجب مي شود تا فرد دامنة گسترده اي از شرايط غير خطرناك را تهديدزا و يا خطرناك درك كند.( زمانی، مرادی، 1388: 84). نگرش حالت روانی پیچیده ای است که شامل باورها،احساسات، ارزش ها، و گرایش ها برای عمل کردن به روش های معین برای پذیرش چیزی یا ارزیابی کلی فرد از عملکرد رفتار خود است.(راوی و همکاران ، آمارجی و همکاران 2005 ) نگرش نسبت به کاربرد فناوری به ارزیابی کاربر از درجه مطلوبیت به کارگیری فناروی اطلاع می شود . نگرش نسبت به کاربرد فناروی به طور مستقیم از متغیر های بیرونی ، هم از نظر سهولت ادراک شده ی فناوری و هم از طریق سودمندی ادراک شده فناوری اثر می پذیرد.( مشکانی ،قطب الدینی، محمد خانی،1389 :54 ) نگرش نسبت به رایانه به تمایل یا احساس خشنودی یا نا خشنودی فرد در کسب فناوری های نوین رایانه ای تعریف شده است که در این خصوص نگرش نسبت به فناوری های رایانه ای می تواند شامل هر چیزی که به طریقی با رایانه در ارتباط است، مانند نگر ش فرد به یادگیری برنامه های رایانه ای یا شرکت در دوره های آموزشی مربوط باشد؛ نگرش کاربران نه تنها می تواند تمایل آنها در استفاده از رایانه تاثیر بگذارد بلکه رابطه مثبتی بین میزان تجارت کار بارایانه و نگرش مطلوب نسبت به رایانه وجود دارد.(کادیجوچ،2000، به نقل ازعلی آبادی، مشتاقی لارگانی ،1385: 114) وودرو (1991) مدعی است که نگرش دانشجویان نسبت به کامپیوترها، موضوع مهمی در رشته های کامپیوتر و برنامه های آموزشی مبتنی بر کامپیوتر محسوب می شود. در صورتی که کامپیوتر به عنوان ابزار تدریس و آموزش مورد استفاده قرار گیرد، نظارت بر نگرش کاربران نسبت به آن باید یک فرایند مداوم باشد(سام، اوتمان ،نوردین،2005) یوسورو (2000) در پژوهشی به آزمون نقش نگرشها به عنوان عاملي مؤثر در استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاع رساني، و به تأثيرات مثبت و معنادار نگرشهاي عاطفي و شناختي نسبت به رايانه در استفاده از نظام اطلاع رساني پرداخته است. (زکی،1385 : 31)


نمونه پیشینه:

محمد احمدی ده قطب الدینی، محد مشکانی، عظیم محمد خانی در پژوهشی که با عنوان تاثیر خود کارآمدی رایانه و اضطراب رایانه بر سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس : چشم اندازهای جدید روان شناسی اجتماعی در سال 1389 انجام داده اند به این نتایج دست یافته اند که مدل دیویس ، برازندگی مناسبی با داده ها دارد و اثر مستقیم خودکارآمدی رایانه بر سهولت ادراک شده رایانه وکاربرد واقعی رایانه ، مثبت و معنادار است. همچنین ، اثر مستقیم اضطراب رایانه بر سودمندی ادراک شده رایانه منفی و معنا دار و بر سهولت ادراک شده کاربر رایانه منفی و معنادار نیست.مدل مطرح شده مؤید نقش خود کارآمدی رایانه و اضطراب رایانه در کاربرد واقعی رایانه توسط کاربران بودند.


خرید آنلاین و دانلود فوری این محصول
قیمت : 20000 تومان
خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.
قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید
 
 (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901