نیاز یک مفهوم عمومی است که در زمینه های مختلف کاربرد نسبتاً وسعیی دارد و تعاریف متعددی ار آن ارائه می شود.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


فهرست عناوین:
نیازسنجی آموزشی
مقدمه
مبانی نظری
مفهوم نیاز
طبقه بندی نیازها
مفهوم نیازسنجی
نیاز آموزشی
ضرورت تعیین نیاز آموزشی
منابع نیاز آموزشی
طبقه بندی نیازهای آموزشی
نیازسنجی
ضرورت نیازسنجی
اهداف نیازسنجی
اهمیت و ضرورت نیازسنجی آموزشی
متغییرهای لازم در نیازسنجی
کاربرد نظام اطلاعاتی و رایانه ها در منابع انسانی و اداره ی امور کارکنان
رویکردهای نیازسنجی
قلمرو نیازسنجی
تکنیک های نیازسنجی
موانع نیازسنجی
اصول نیازسنجی
انواع نیازسنجی
الگوهای نیازسنجی
روش ها و فنون نیازسنجی
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور
منابع فارسی
منابع لاتین


نوع فایل:

Word قابل ویرایش

تعداد صفحه:

59 صفحه

کد:

Mab640

منابع فارسی و لاتین:

دارد


بخشی از متن:

تعریف نیاز: عبارت است از فاصله و تفاوت بین واقعیت موجود و شرایط مطلوب که با توجه به ارزش های جامعه، امکان بروز پیدا می کند و اگر امکان تغییر شرایط برای برطرف کردن آن وجود نداشته باشد، به صورت بالقوه باقی می ماند (همان منبع). تقی پور ظهیر(1384)، نشان دادن اختلاف میان شرایط موجود و معیارها و هنجارها و ارزش های اجتماع است. در تعریف دیگر: نیاز: نیازها، خواسته ها و انتظارات اجتماع از فردی است که در آن زندگی می کند. از نظرمحقق نیاز تفاوت بین شرایط امروز و خواسته های فردا. راس (2008)، نیاز را ناشی از عدم وجود دانش، مهارت و توانایی های لازم برای انجام بهینه وظایف تعریف می کند. سالازار (2007)، معتقد است که نیاز زمانی به وجود می آید که مشکل یا نقصی در سازمان بوجود آید. رحمانی (1388)، نیاز عبارت است از فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب. و روانشناسان تربیتی نیاز را به سه طبقه تقسیم کرده اند: 1- نیازهای جسمانی- مانند نیاز به غذا- آب- هوا و فعالیت و حفظ سلامت بدن. 2- نیاز های اجتماعی- مانند نیاز به سازگاری اجتماعی- صلاحیت- امنیت- تعلق به گروه و پایگاه اجتماعی.


نمونه یک پیشینه:

باشي (1382) در پژوهش خود با عنوان نيازسنجي آموزشي کارکنان خدمات آموزشي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي دولتي شهر تهران، نتيجه مي گيرد که نيازهاي آموزشي کارکنان خدمات آموزشي در زمينه دانش و اطلاعات فني و حرفه اي به ترتيب عبارتند از نياز به کسب آگاهي نسبت به روش هاي مکانيزه امور خدمات آموزشي، آگاهي از نظام آموزش عالي کشورهاي مختلف، آگاهي نسبت به دوره هاي آموزشي حين خدمت، آشنايي با روش هاي تحقيق و پژوهش و اهميت آن در زمينه کشف مشکلات کارکنان. همچنين اين تحقيق نشان مي دهد که رابطه معنا داري بين سه خرده مقياس دانش، مهارت و نگرش با تأکيد بر سن و جنسيت کارکنان يافت نشده ولی از نظر ميزان سابقه کار نيازهاي متفاوتي مشخص شده است.


نمونه یک منبع:

آموزگار، حسین. (1380). بررسی وضعیت آموزشی کارشناسان آموزش ضمن خدمت بخش دولتی و طراحی الگوی مناسب، مقاله دکتری، شماره 41، 42.