مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 77 صفحه
نوع فایل: word کد Mb314
برای دانلود مبانی نظری این متغیر به ادامه مطلب بروید...

نادری زاده و همکاران (1390) در پژوهش خود تحت عنوان «الگوی آموزشی تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در برنامه درسی مدارس» بیان می کند، هر برنامه درسی که هدف آن آموزش فرهنگ ایثار و شهادت است باید مبتنی بر اصول و قوانین یادگیری باشد. بنابراین برنامه درسی ارائه شده در محیط ‌های رسمی آموزش و پرورش بایستی به قدری قوی و حساب شده باشد که هم در زمان حال منجر به یادگیری و درک و فهم فرهنگ ایثار و شهادت گردد و هم این زمینه و گرایش را در فراگیران ایجاد کند که برای همیشه بخشی از اوقات و فرصت ‌های خود را جهت ارج نهادن و تکریم فرهنگ مزبور به هر روش و سیاقی صرف نمایند.

سپس بدین منظور، الگوی آموزشی خاصی را با رویکرد فرهنگ ایثار و شهادت در برنامه درسی طراحی می نماید. الگوی جاری با استفاده از تحلیل و ترکیب دو الگو طراحی و تدوین شده است: 1) الگوی آموزش مدرسه ای کلاین 2) مدل طبقه ‌بندی اهداف آموزشی بلوم و همکاران. در الگوی کلاین(1981)،9 عنصر از عناصر اساسی در یک برنامه درسی شناسایی شد که چنانچه در اجرای یک برنامه‌ درسی مبتنی بر فرهنگ ایثار و شهادت به مراحل 9 گانه توجه شود الگوی مطرح شده این قابلیت را دارد که نتایج مفید و رضایت بخشی را عاید فراگیران و نظام آموزشی نماید. در ادامه مراحل و مسیر آموزشی لازم جهت تقویت و غنی سازی فرهنگ ایثار و شهادت در برنامه درسی مراکز آموزشی ارایه می‌گردد. 2-8-1. انتخاب و تدوین اهداف آموزشی انتخاب اهداف آموزشي اولين گام از يك فرايند آموزشي است و معلم يا برنامه ‌ريز با اين سؤال اساسي و مهم رو به ‌روست كه ‌يادگيرندگان در جهت تحقق چه اهدافي به يادگيري مي پردازند؟ در اجرای این مرحله هدف مشخص ‌و معلوم است، بدین معنا که فراگیران در پایان روند آموزشی باید با مفهوم و معنای واقعی ایثار و شهادت آشنا شوند. لذا در اين مرحله مي‌توان اهداف را به دو مقوله ي كلي و جزئي (رفتاري) تقسيم بندي كرد.

هدف كلي : آشنايي فراگيران با مفهوم ايثار و شهادت. اهدف جزيي و رفتاري : 1. توصیف دلايل اهميت مفهوم ايثار و شهادت 2. چرایی زنده نگه داشتن یاد شهدا و ایثارگران 3. چگونگي كاربرد مفهوم ايثار در زندگي روزانه 4. نوشتن شعر، مقاله، داستان و ... راجع به شهادت و ایثار 2-8-2. محتوای یادگیری در اين مرحله با اين سؤال سر و كار داریم كه يادگيرندگان چه چيزي مي آموزند؟ این ‌که یادگیرندگان چه چیزی را باید بیاموزند تا با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند، مستلزم ارائه‌ مفاهیم و متون مؤثر و کارآمدی است که به فراگیران کمک کند تا درک و فهم شایسته ای از فرهنگ ایثار و شهادت در درس مورد نظر پیدا کنند.

در سازماندهی محتوای متون درسی، دو موضوع از اهمیتی فوق العاده برخوردار است. وسعت و توالی منطقی . در تدوین و تنظیم مفهوم ایثار و شهادت در متون درسی باید به تقدم و تأخر برنامه درسی توجه دقیق داشت تا فراگیر بتواند ضمن استفاده از سلسله مراتب و طی مراحل منطقی، پیوسته در امر یادگیری پیشرفت نماید. بنابراین در تدوین محتوایی که هدف اصلی آن آشنایی با مفهوم ایثار و شهادت است، متن درسی باید شامل مفاهیم، اصول، اندیشه ها، فرآیندها و مهارت ‌های مربوط به این مفهوم باشد. 2-8-3. فعالیت ها و تجارب یادگیری سؤال اساسی که ما را در جهت انتخاب فعالیت ‌ها و تجارب مفید یادگیری هدایت کند این است که یادگیرندگان چگونه می آموزند؟ به زعم متخصصان تعلیم و تربیت، فعالیت ‌ها یا تجارب یادگیری، فعالیت ‌هایی هستند که فراگیران در راه دستیابی به اهداف آموزشی انجام می‌دهند.

تجارب یا فعالیت ‌های یادگیری بایستی با توجه به اهداف رفتاری انتخاب شود (شورت ، 2002). چنانچه فعالیت ‌ها و تجارب یادگیری مبتنی بر اهداف جزئی و رفتاری نباشد، کمکی به یادگیری مفهوم ایثار و شهادت و پیامد های ناشی از آن نخواهد کرد.