هر موضوع پایان نامه چند متغیر مهم و کلیدی دارد.

در نوشتن بخشی از پروپوزال تبیین این متغیرها از ضروریات است.

در فصل دوم پایان نامه تحت عنوان چارچوب و مبانی نظری تحقیق یا پژوهش، لازم است هر یک از این متغیرها به طور کامل و با استناد به منابع معتبر تبیین شود.

مقالاتی که در این سایت با موضوعات مختلف عرضه شده است منبعی معتبر به شمار می آید و کیفیت علمی آن به عنوان یک منبع کمکی بسیار بالاست.

می توانید با فشردن دکمه CTRL+F و نوشتن کلمه مورد نظر خود و فشردن دکمه ENTER مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید .

 دانلود لیست فایل های مبانی نظری

 

مدیریت و حسابداری