مشخصات این متغیر:
شرح متغیر: با حضور رایانه ها در زندگی امروزی موضوع تعامل انسان و رایانه، به خصوص واکنش های هیجانی انسان نسبت به رایانه مطرح شده است. کار با رایانه و جنبه های سخت افزار و نرم افزار آن نیاز به حداقل دانش و سواد تخصصی دارد، تا فرد بتواند آن را راه اندازی و نرم افزارهای مرتبط با رشته و اهداف خود را اجرا نماید. این یک فعالیت یا تعامل فرد و دستگاه است.
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
 
تعداد صفحه: 20 صفحه
نوع فایل: word کد Mb106
برای دانلود مبانی نظری این متغیر به ادامه مطلب بروید...

کار با رایانه و جنبه های سخت افزار و نرم افزار آن نیاز به حداقل دانش و سواد تخصصی دارد، تا فرد بتواند آن را راه اندازی و نرم افزارهای مرتبط با رشته و اهداف خود را اجرا نماید. این یک فعالیت یا تعامل فرد و دستگاه است. با این وصف پژوهش ها نشان می دهد بعضی از افراد به ویژه دانشجویان و معلمان، بنا بر دلایلی از تعامل و کار با رایانه طفره می روند. به نظر می رسد این افراد به میزان قابل ملاحظه ای اضطراب رایانه دارند و وقتی شرایط کار با آن یا آموزش مهارتهای اساسی مرتبط با آن فراهم می شود، به همین دلیل از رویارویی با چنین موقعیت هایی پرهیز و اجتناب می کنند (برادلی و راسل، 1977؛ دارنینا، 1995؛ هنری و استون، 1977.

به نقل از لواسانی، 1382). درباره ی اضطراب رایانه مانند اغلب مفاهیم روان شناسی تعریف مشخص و واحدی وجود ندارد. در بسیاری از موارد مفهوم اضطراب رایانه و هراس رایانه مترادف یکدیگر استفاده شده است (گاردنر و همکاران، 1989؛ باورز و باورز،1996؛ هنری و استون، 1997؛ به نقل از لواسانی، 1382).

به هر حال مفاهیم اضطراب رایانه، رایانه هراسی، فن هراسی ، فن تنیدگی و نظایر آن را می توان در گروهی از اضطراب ها و هراس های فرهنگی و اجتماعی قرار داد که حاصل رشد و فناوری و دگرگونی های اجتماعی مبتنی بر دانش فنی هستند. هرچند نمی توان از نقش فرد، ویژگی های شناختی، باورها و نگرش های غیر منطقی، ویژگی های عاطفی و در مجموع شخصیت فرد در تعامل با شرایط محیطی غافل بود. آدمی موجود شگفت انگیزی است که می تواند رویدادها را ادراک کند، به قضاوت های پیچیده دست یابد، اطلاعات را به خاطر آورد، مسائل را حل کند و نقش ها را عملی سازد. این ماشین پیچیده ممکن است برای مقاصد مختلف به کار افتد. مثلاً نقشه های جنگ طرح کند یا به اکتشاف فضایی بپردازد و خواهان محبوبیت، برتری جویی یا دوستی باشد.

اینکه آدمی استعدادهای خود را صرف چه هدف هایی خواهد کرد منوط به انگیزش اوست، یعنی به نوع امیال، آرزوها، خواسته ها، نیازها، هوس ها، گرسنگی ها، عشق ها، نفرت ها و ترس های او بستگی دارد. مطالعه انگیزش نه تنها در تبیین رفتار مهم و مؤثر است بلکه از این نظر مهم است که در همه ی جهت زندگی روزمره اثر دارد. مفاهیم انگیزش در تار و پود نهادهای اجتماعی ما نیز تنیده شده اند. به عنوان مثال کیفر قاتل بستگی به نوع انگیزش او دارد. قرن ها فلاسفه و متفکران در خصوص طبیعت انسان بحث کرده اند و در این بحث غالباً مسائلی درباره ی انگیزش مطرح کرده اند.

انگیزه پیشرفت عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارنده ی رفتار است. انگیزه را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه کرده اند. افرادی که دارای انگیزه پیشرفت سطح بالایی هستند در فعالیت های خود برای موفقیت به سختی می کوشند و در مقابل کسانی که انگیزه چندانی برای پیشرفت و موفقیت ندارند تلاش چندانی نمی کنند، بنابراین دلیل اینکه چرا ما بعضی رفتارها را انجام می دهیم و بعضی دیگر را انجام نمی دهیم انگیزه های ما هستند، فرضاً اگر دانش آموزان و دانشجویان نسبت به درس بی علاقه باشند به توضیحات معلم توجه نخواهند کرد و تکالیف خود را با جدیت انجام خواهند داد و هم پیشرفت چندانی نصیب آنها خواهد شد (حسن زاده، 1388).