مشخصات این متغیر:
نام متغیر: اختلال عملکرد جنسی
مفهوم اختلال عملکرد جنسی :
طبق DSM-IV-TR، تـعریف اختلال عملکرد جـنسی عبارت است‌ از تخریب یک یـا بـیش از یـک مرحله از چرخه‌ی پاسخ‌های جنسی‌ و همچنین وجود درد همراه با آمیزش‌ که موجب‌ پریشانی‌ محسوس‌ و بروز‌ مشکلات بین فردی برای فرد می‌گردد.
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 31 صفحه
نوع فایل: word کد Mb29
برای دانلود مبانی نظری این متغیر به ادامه مطلب بروید...

 اختلال عملکرد جنسی ناشی از مواد/دارو

ویژگی اصلی، اختلال در عملکرد جنسی است که با شروع مواد/دارو، افزایش مقدار، یا قطع مواد/دارو ارتباط زمانی دارد. اختلال عملکرد جنسی می توانند در ارتباط با مسمومیت با طبقات مواد زیر روی دهند: الکل؛ مواد شبه افیونی؛ داروههای آرامبخش؛ داروههای خواب آور، یا داروههای ضد اضطراب؛ داروههای محرک (از جمله کوکائین)؛ و مواد دیگر (یا ناشناخته).

داروهایی که می توانند موجب اختلال عملکرد جنسی شوند داروهای ضد افسردگی، داروهای ضد روان پریشی، و داروهای هورمونی ضد حاملگی را شامل می شوند(انجمن روانپزشکی آمریکا،2013؛ ترجمه سید محمدی،1393). 

اختلال عملکرد جنسی مشخص دیگر این طبقه در مورد جلوه های بالینی به کار می رود که در آنها نشانه های مخصوص اختلال عملکرد جنسی که ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در فرد ایجاد می کنند غالب باشند، ولی ملاک های کامل را برای هر گونه اختلالات در طبقه تشخیصی اخلال عملکرد جنسی بر آورده نکنند.

طبقه اختلال عملکرد جنسی مشخص دیگر در موقعیت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که در آنها متخصص بالینی تصمیم بگیرد دلیل خاص را که جلوه بالینی ملاک های هر گونه اختلال عملکرد جنسی مشخص را برآورده نمی کند، انتقال دهد(انجمن روانپزشکی آمریکا،2013؛ ترجمه سید محمدی،1393).

اختلال عملکرد جنسی نامشخص این طبقه در مورد جلوه های بالینی به کار می رود که در آنها نشانه های مخصوص اختلال عملکرد جنسی که ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در فرد ایجاد می کنند غالب باشند، ولی ملاک های کامل را برای هرگونه اختلالات در طبقه تشخیصی اختلال عملکرد جنسی بر آورده نکنند.

طبقه اختلال عملکرد جنسی نامشخص در موقعیت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که در آنها متخصص بالینی تصمیم بگیرد دلیل خاص را که جلوه بالینی ملاک های هر گونه اختلال عملکرد جنسی مشخص را برآورده نمی کند مشخص نکند و جلوه های بالینی را منظور کند که برای آنها اطلاعات کافی جهت تشخیص دادن مشخص تر وجود نداشته باشد (انجمن روانپزشکی آمریکا،2013؛ ترجمه سید محمدی،1393).