دانلود مبانی نظری شادی سلیگمن

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادی سلیگمن همراه با پکیج آموزشی شادی سلیگمن در این سایت عرضه شده است. جهت مشاهده جزئیات محصول به ادامه رجوع کنید.

واژه ها امیدوار یا خوش بین به خودی خود اهمیت چندانی ندارد، بلکه مهم درک این موضوع است، «آیا میان انتظارات و افعال شما از یک سو و کیفیت مطلوب زندگی شما از سوی دیگر رابطه وجود دارد؟» علاقه اوليه مارتین سلیگمن به موضوع خوش بینی زمانی شروع شد که وی در تحقیقات خود متوجه شد که به برخی از حیوانات یا دانشجویان دانشگاه نمی توان درماندگی را یاد داد. درماندگی می تواند به بسیاری از موجودات القا گردد، ولی نه در همه آنها۔ سلیگمن فکر کرد چه کسانی به آسانی تسلیم می شوند و چه کسی هیچ گاه تسلیم نخواهند شد؟ او و همکارانش آزمایش هایی برای یافتن پاسخ انجام دادند. سليگمن پس از هفت سال آزمایش بیان کرد: «برای ما واضح است که ویژگی جالب توجه تاب آوری برابر شکست، دیگر افسانه نیست. این ویژگی ذاتی نیست و می توان آن را فرا گرفت.» آزمایش های سلیگمن درباره درماندگی آموخته شده و خوش بینی آموخته شده نشان داد، می توان به جای تفسیر وقایع به گونه ای که افراد احساس درماندگی نمایند، از تفسیر دیگری استفاده نمود، تفسیری که به وسیله آن افراد توانمند شوند و تاب آوری خود را در زمان ها مصیبت بار و گرفتاری ها تقویت نمایند. شواهد فراوانی وجود دارد که باورهای خوش بینانه و بدبینانه زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. کریستوفر پترسون و ادوارد چانگ با انجام آزمایش های فراوان نتیجه گیری کردند که خوش بینی با ویژگی های مطلوبی نظیر شادی، استقامت، موفقیت و سلامتی در ارتباط است، در حالیکه بدبینی با ویژگی ها نامطلوبی نظير اندوه، عدم سلامت و عدم تلاش برای مقابله با دشواری ها مرتبط است. لازم به ذکر است که مطالب ارائه شده در این کتاب، حد نهایی خوش بینی و بدبینی مد نظر قرار داده تا فهم بیشتری از اهمیت باورهای شخص درباره مصیبت ها حاصل گردد. بسیاری از افراد در میانه این دو طیف قرار دارند و تحت تاثیر موضع گروه هایی هستند که به آنها تعلق دارند.

دانلود پایان نامه روانشناسی بالینی درباره شادی مارتین سلیگمن

دانلود پکیج آموزش شادی از دیدگاه مارتین سلیگمن