مقاله و مجله isc چیست

Isc چیست؟ isc پایگاه استنادی علوم وتکنولوژی در ایران است که همانندisi مقالات دانشمندان ایرانی را سنجش ونمایه سازی می کند.

متوالی این پایگاه، کتابخانه ی منطقه ای علوم و تکنولوزی شیراز است که ساتلیانه حدود 6000 مقاله از مجلات معتبر داخلی را در isc بر اساس شاخص های isi مشخص می نماید.

پایگاه استنادی علوم اسلامی در ایران به عنوان چهارمین کشور دارای چنین مرکزی راه اندازی شده است و هدف آن نیز افزایش سهم تولیدات علمی در ایران در بین کشور های جهان از طریق پیوستن isc به isi می باشد.

کشور های ژاپن و چین از پیشتازان چنین موسسه ای می باشند که توانسته اند به همین روش مجلات خود را در isi درج کنند.