منظور از مقاله isi چیست

مقاله های isi چه نوع نوشته هایی هستند؟ مقاله های isi شکل جداگانه یا دسته دیگری از انواع مقالات ذکر شده نیست؛ بلکه برخی از مقالاتی که از نظر علمی و نشر یافته های جدید، اصول و شرایط خاصی را رعایت می کنند،

می توانند در لیست مقالات نشریاتی که این امتیاز را کسب نموده اند، محسوب شده و نمایه سازی گردند.

مقاله های isi به مقالاتی گفته می شود که در مجات و نشریه های معتبر علمی دنیا که از سوی دنیا «موسسه بین المللی اطلاعات علمی» تحت عنوان همین عنوان طبقه بندی و نمایه سازی شده اند، منتشر و در پایگاه اطلاع رسانی علمی www.isinet.com قابل رویت و دستیابی هستند.

از آنجا که نشریه های پذیرفته شده در این موسسه از اعتبار علمی بالایی برخوردارند، مقاله هایی نیز که در این نشریه ها پذیرفته می شوند، از نظر امتیاز علمی نسبت به سایر مقالات بالاتر می باشند. (احمدی، کمالی نهاد، 1390)

موسسه اطلاعات علمی «institute for scientific information»بانک اطلاعات isi مرکزی در سال 1960 توسط یوگن گارفیلد تاسیس شد.

این موسسه بعدا توسط تامسون وهلت گیر خریداری شد و در حال حاظر به عنوان موسسه اطلاعات علمی تامسون شناخته می شود؛ با آدرس: «http://scientific. Thomson.com» Isi حجم گسترده ای از آنالیز دسته بندی مقالات و سرویس های پژوهشی از علوم انسانی تا علوم پایه را در بر می گیرد.

این موسسه با ارائه ی لیست موضوعی، امکان دسترسی آسان به مقالات و مجله های دارای استاندارد و مذکور را برای استفاده کنندگان فراهم می آورد.

در حقیقت isi پایگاهی برای فهرست نمود و پوشش دادن مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد.

شمار مجله های isiثابت نیست؛ یک مجله ممکن است در یک زمان، در مجلات isi محسوب شود، اما به دلیل کاهش بار علمی مقالات آن، بعدا از لیست مجلات isi کنار گذاشته شود.

اما در حال حاضر بیش از 16000 مجله در لیست isi قرار دارند. از این تعداد 25 مجله مربوط به ایزان می باشد.

حدود 1110 مجله در حوضه علوم انسانی و هنر می باشند.

هر ساله حدود 2000 مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرند و حدود 10 تا 12 درصد آنها به لیست isi اضافه می شوند.

مجلاتی که خواستار پیوستن به این موسسه می باشند، باید 3 شماره ی آخرین انتشار خود را به آدرس موسسه: «Philadelphia, pa 19104 thomson scientific 3501 market street» ارسال نمایند، لازم به ذکر است تنها مجلاتی که به صورت بین المللی منتشر می شوند، می توانند کاندیدای این استاندارد باشند.

هر مجله ی علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در isi بر اساس معیار ها و عوامل زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند و اگر مجموع امتیاز عوامل آن در حد لازم بوده، مورد پذیرش قرار می گیرد: (عنوان مقالات، چکیده و کلمات کلیدی و حتی الامکان منابع مورد استفاده آنها باید به زبان انگلیسی باشند).

1- نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن؛

2- تنوع بین المللی مقالات چاپ شده در مجله؛

3- رعایت استاندارد های بانک اطلاعاتی؛ سایر شاخص های ارزیابی مستمر isi عبارتند از:

1- شاخص «ضریب تاثیر یا درجه تاثیر»

2- شاخص آنی یا «شاخص فوری»

3- شاخص «ارجاع به خود» شرکت isi بر اساس جریانی مداوم، مجلات موجود در بانک اطلاعاتی خود را ارزیابی و گزینش می کند و تیم های ویراستاری این موسسه پس از بازنگری و کنترل دقیق علمی ومستمر مجلات بر اساس معیار های کمی و کیفی، مجوز ثبت یا حضور در فهرست این موسسه را برای آنها صادر می نمایند. (فتوحی، 1385)

این معیار ها شامل موارد ذکر شده و رعایت دیگر جوانب در چاپ و نشر مجلات که از عوامل مهم و موثر در قوت علمی مجلات و ورود آنها به لیست مجلات نمایه شده در شرکت isi است.

لازم به ذکر است که این موسسه برای نمایه سازی مجلات الکترونیکی نیز همانند روند انتخاب مجله های چاپی را اعمال می نمایند و این دسته از مجلات از نظر موسسه اهمیت فوق العاده ای دارند و نظم انتشار، کیفیت علمی مقالات و رعایت قالب آنها به صورت مستمر توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار می گیرند.