سکوت زناشویی علل زیادی دارد که برخی از آن ها ممکن است ناشی از همسران به یکدیگر بوده باشد و برخی از آن ها دلایلی خارج از کنترل آن ها به دلیل تربیت آن ها است و این دلایل عبارت اند از:

محیط تربیت زن و شوهر خانه ای که همسر در آن بزرگ شده و گذاشته شده و همچنین خانه ای که شوهر در آن بزرگ شده است، ممکن است عامل بزرگی باشد، این خانه نیز ممکن است از سکوت زناشویی رنج می برد، بنابراین زن و شوهر با این رفتار و تأثیر منفی آن بر برخورد شان با یکدیگر بزرگ می شوند. تبلیغات عدم زبان گفتگو نبود زبان گفت وگو مبتنی بر تفاهم و احترام بین همسران به طور غیر مستقیم باعث سکوت زناشویی می شود، زیرا گفت وگو غیرمنطقی و پر از منازعه و مشاجره است، بنابراین زوج ترجیح می دهند سکوت کنند. عدم منافع مشترک معمول است که همسر مشغول امور فرزندان، کارهای خانگی و روابط اجتماعی با دوستان و نزدیکان خود باشد، در حالی که شوهر مشغول کار و دوستانش، گشت و گذار در اینترنت و جستجوی جدید در دنیای فناوری، اتومبیل و ورزش است و به تدریج صحبت بین آن ها به دلیل عدم صحبت مشترک آنها کاهش می یابد و به این ترتیب زن و شوهر بی صدا زناشویی می شوند. تبلیغات همچنین بخوانید: علل کسالت زناشویی و راهنمایی برای رهایی از آن فشارهای زندگی و بارهای مالی بار مالی بر دوش شوهر و تلاش برای فراهم کردن زندگی شایسته برای همسر و فرزندانش ممکن است او را در مارپیچی بگیرد که در آن از منافع آن ها دور می شود و آن ها را بی اهمیت می بیند که وقت شرکت در آن را ندارد که این باعث می شود کل خانه بی صدا شود. همچنین بخوانید: چگونه از آسیب افزایش قیمت بر سلامت روانی خود جلوگیری کنید؟ نیش عاطفی شوهر بدبخت در احساساتش کسی است که ابراز عشق به همسرش را ضعف می بیند و تمجید و قدردانی از او بی اهمیت است و تا زمانی که نیازهای مادی اش را برایش فراهم می کند «کاری را که باید انجام دهد و افزایش دهد» انجام داده است و حق ندارد حرف بزند و درخواست توجه کند، بنابراین همسر احساس می کند که هیچ نقطه ای در صحبت کردن وجود ندارد و زبان گفت وگو بین آن ها وجود ندارد. تبلیغات راه حل هایی برای سکوت زناشویی برای اینکه مشکل افزایش پیدا کند و در آینده به کودکان منتقل نشده باشد، باید راه حل هایی برای سکوت زناشویی پیدا کرد و سعی کرد آنها را به سرعت به کار گیرد اگر زن و شوهر واقعا می خواهند خانه را تعمیر کنند و فرزندانشان را در محیطی سالم بزرگ کنند، در اینجا به برخی از این راه حل ها اشاره می کنیم: اجتناب از تفاوت ها و مشکلات در زبان گفتگو زن و شوهر برای ایجاد زبان گفت وگو بر اساس تفاهم باید متوجه شوند که مشاجره ها و عصبیت ها آنها را به نتیجه ای نخواهد برد و بهترین آن این است که سعی کنیم به جای تبادل اتهام، راه حل های مناسبی برای اختلافات پیدا کنیم و قبل از تصمیم گیری با عقلانی فکر کردن موافقت کنند و روی مسائل بی اهمیت ایستادگی نکنند و مشکلاتی از آنها ایجاد کنند. تربیت کودکان در یک محیط سالم روانی بزرگترین انگیزه زن و شوهر برای رهایی از این سکوت زناشویی این است که بفهمیم فرزندانشان نیز در زندگی زناشویی خود از این مشکل رنج خواهند برد زیرا آنچه از آنها می بینند قطعا در آینده بر رفتار آنها تاثیر خواهد داشت. تبلیغات بزرگ کردن کودکان برای رک و پوست کندن، گوش دادن به آنها، تشویق آنها به صحبت کردن و نترس بودن، قطعا می تواند در آینده از این مشکل اجتناب کند تا در همان اشتباهی که والدینشان مرتکب شده اند قرار نگيرند.لیست موضوعات مقاله علمی پژوهشی روانشناسی درباره سکوت زناشویی :
اثربخشی برنامه مداخله حرفه ای مددکار اجتماعی برای کاهش سکوت زناشویی ناشی از شبکه های اجتماعی
پیش بینی سکوت زناشویی از طریق الگوهای دلبستگی بین همسران
اثربخشی برنامه مشاوره خانواده در کاهش شدت سکوت زناشویی و بهبود تعامل اجتماعی اعضای هیئت علمی متاهل دانشگاه
اثربخشی برنامه مشاوره مبتنی بر روانشناسی مثبت برای کاهش سکوت زناشویی در نمونه ای از زنان
اثربخشی برنامه مشاوره مبتنی بر روانشناسی مثبت، بهبود سازگاری زناشویی و کاهش سکوت زناشویی در میان نمونه ای از زنان
سکوت زناشویی و ارتباط آن با سطح استفاده از شبکه های اجتماعی در نمونه ای از زنان متأهل
اثربخشی یک برنامه مشاوره مبتنی بر نظریه روابط سالم در بهبود ثبات خانواده و کاهش سکوت زناشویی در میان نمونه ای از زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده در
پیش بینی کننده سکوت زناشویی براساس الگوهای ارتباطی و سبک زندگی در زنان متأهل
دگماتیسم و آلکسی تایمیا به عنوان پیش بینی کننده سکوت زناشویی در زوج های متاهل
اثربخشی برنامه مشاوره مثبت مبتنی بر خود برای کاهش سکوت زناشویی در نمونه ای از زنان
اثربخشی برنامه مشاوره مبتنی بر مداخلات مثبت در کاهش سکوت زناشویی در زوجين متاهل بيکار در پرتو گسترش ويروس کرونا
اثربخشی يک برنامه درمانی واقع بينانه در توسعه تعادل عاطفی و کاهش سکوت زناشویی زنان مراجعه کننده به
اثربخشی برنامه مشاوره وجودی در افزايش تحمل و کاهش سکوت زناشویی در زنان در ناامیدی
بررسی سکوت زناشویی و ارتباط آن با استرس روانی و خودکارآمدی در نمونه ای از زوجين
سکوت زناشویی و ارتباط آن با عزت نفس در معلمان زن متأهل استان
مدل سازی روابط ساختاری متغیرهای زناشویی منجر به سکوت زناشویی در زوجین متاهل در
سکوت زناشویی و رابطه آن با سبک زندگی در میان نمونه ای از زوجین در شهر
سطح سکوت زناشویی شوهر و تاثیر آن بر سازگاری روانی کودکان
نقش فداکاری در پيش بينی کيفيت رابطه زناشویی و سکوت زناشویی
استرس خانوادگی و رابطه آن با سکوت زناشویی در زوجين متاهل
سکوت زناشویی بین همسران و ارتباط آن با تعادل عاطفی در کودکان
طراحی بسته آموزشی درباره چگونگی کار با گروه ها برای بالا بردن آگاهی دختران در مورد ازدواج با عوامل منجر به سکوت زناشویی
رابطه سکوت زناشویی با صفات شخصیتی در میان زنان متاهل
نقش واسطه ای استفاده از شبکه های اجتماعی در رابطه بین خشونت خانگی و سکوت زناشویی
سهم الگوهای ارتباطی زناشویی و دلبستگی ناامن به خانواده مبدا در پیش بینی جدایی عاطفی در همسران
آموزش گروهی پذیرش و تعهد مبتنی بر بهبود احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان مبتلا به سکوت زناشویی