باج گیری عاطفی نوعی خشونت عاطفی است که برای رسیدن به هدف طرف دیگر ما بر ما تمرین می شود. فوروارد تعریف او از باج گیری عاطفی را بازگو می کند:

«شکل موثری از دستکاری است که در آن افراد نزدیک به ما، چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم، ما را تهدید می کنند که اگر کاری را که می خواهند انجام ندهیم، ما را مجازات خواهند کرد و در قلب هر نوع باج گیری یک تهدید اساسی است که می توان آن را از بسیاری جهات مختلف بیان کرد: اگر رفتار من از شما را به رفتار من انجام ندهید، رنج خواهید برد.

باج گير ممکن است تهديد کند که از اطلاعاتی در مورد گذشته فرد برای بی اعتبار کردن آن ها استفاده خواهد کرد، يا برای فاش ن کردن يک راز درخواست پول خواهد کرد. باج گيران احساساتي مي دانند که ما چقدر براي رابطه مان با آنها ارزش قائليم، آنها نقاط ضعف ما را مي دانند، آنها اغلب عميق ترين اسرار ما را مي دانند و هر چقدر هم که به ما اهميت دهند، وقتي احساس مي کنند چيزي را که مي خواهند بدست نمي آيند، از دانش صميمانه خود از ما براي شکل دادن به تهديدهايي استفاده مي کنند که نتيجه اي را که مي خواهند به آنها مي دهد، که تمکين ما با خواسته هايشان است.»

فوروارد توضیح می دهد که چرا باج گیری چنین شکل بسیار آشکاری از خشونت عاطفی است: «چون باج گیران می دانند که ما به عشق یا پذیرش نیاز داریم، آنها تهدید به جلوگیری از آن و یا آن را به طور کامل دور، و یا ما احساس می کنند که ما باید آن را به دنبال، به عنوان مثال: اگر شما گرامی داشتن سخاوتمندانه و مراقبت از دیگران، باج گیر ممکن است شما را خودخواه و یا بی توجه به دیگران اگر شما به خواسته های خود را پاسخ نمی دهد، و اگر شما نیاز به پول و یا امنیت، باج گیر ممکن است شرایط را تحمیل به آنها را فراهم کند و یا او تهدید به دزدی از آنها می کند و اگر شما باج گير را باور داشته باشيد، ممکن است در دامی بیفتید که به او اجازه دهید تصمیمات و رفتار شما را کنترل کند.»

همچنین یاد بگیرید: خشونت در روابط عاشقانه: تصاویری از خشونت روانی انواع باج گیری عاطفی فوروارد در کتابش به ما می گوید که چهار نوع باج گیری عاطفی وجود دارد:

1. اخاذی با استفاده از مجازات باج گيران از طريق اين روش دقيقاً آنچه را که مي خواهند به ما مي گویند و عواقبي که در صورت عدم تبعيت از آنها با ما مواجه خواهد شد و اين نوع باج گيري آشکارترين است، باج گيراني که از اين روش استفاده مي کنند ممکن است خود را پرخاشگرانه بيان کنند، يا در سکوت عصباني شوند، اما در هر دو مورد خشمي که هنگام مواجه شدن با مقاومت احساس مي کنند هميشه مستقيما به سمت ما هدایت مي شود.

2. اخاذی با استفاده از خود مجازات از طریق این روش باج گيران تهديدات خود را به کارهایی تبديل می کنند که اگر ما به خواسته های آنها پاسخ ندهيم و به آنها دست ياسيم، ممکن است تهديد کنند که اگر وضعيت بهداشتی آنها نياز به داروی خاصی داشته باشد، غذا نخورند يا دارو مصرف نکنند و ممکن است به حد و مرز برسند و اگر آنچه را که می خواهند انجام ندهيم، خودکشي را تهديد کنند.

3. اخاذی با برجسته کردن رنج در این نوع باج گیری ها باج گيران ديگران را سرزنش می کنند و احساس گناه می کنند زيرا رنج می برند، حتی اگر ديگران هيچ ربطی به اين موضوع نخواهند داشت، معمولاً باج گيران آنچه را که می خواهند نمی گويند، بلکه باعث می شوند ديگران آن را کسر کنند، و در درون آنها اين احساس را کشت کنند که مسئول دست پيدا کردن و اجرای اين چيز هستند، تا از سرزنش و گناه خلاص شوند.

4. اخاذی با استفاده از وسوسه در طول این نوع، باج گیری رنج یا تهدید را برجسته نمی کند، تنها کاری که انجام می دهد این است که به طرف دیگر قول چیزهای فوق العاده ای را می دهد که وقتی کاری را که از او می خواهد برایش اتفاق خواهد افتاد. اگر از نزدیک به انواع قبلی باج گیری نگاه کنید، شما قادر خواهید بود به وضوح نتیجه گیری که باج گیر باید کسی نزدیک به شما، که می داند مجازات است که به شما صدمه می زند و یا می داند که شما رنج می برند اگر چیزی برای او اتفاق می افتد و یا به خوبی می داند آنچه شما می خواهید به شما وعده به انجام، وعده ای که او ممکن است هرگز نگه دارید، اما شما به آنچه او می خواهد از شما قبل از اینکه شما از او بخواهید به وعده خود را انجام دهد، این فرد نزدیک ممکن است همسر و یا پدر و مادر و یا شاید او کسی فراتر از این به دست آورد اما او اون کليدهاي تنبيه يا اغوا کردن تو رو خيلي خوب ميدونه مثل رئيست باج گیری عاطفی علیه همسر معروف ترین نوع خشونت عاطفی که به هیچ عنوان تمرین می شود ممکن است خشونت علیه همسر یا شریک عاطفی به طور کلی بسیاری، بسیار زیاد باشد که در دام عشق گیج کننده و تمایل به کنترل قرار می گیرد و تفاوت بین آن ها بزرگ است، عشق خشونت را برانگیخته نمی کند، اما تمایل به کنترل همه اشکال خشونت به ویژه خشونت عاطفی را برانگیخته و شاید اولین آن باج گیری باشد، بیایید نمونه زنده ای از این موضوع بگوییم. "سالوا" (نام مستعار)، همسر سی سالگی اش، در میان یک سری دستکاری کامل زندگی می کرد، مثلاً شوهرش این مجازات را به او می گفت که به وضوح در معرض آن قرار خواهد گرفت، اگر او آنچه را که می خواهد اجرا نمی کند، مثلاً اگر حتی زمانی که متقاعد نشده است، کلمات را نشنود، با او نخواهد رفت تا به دیدار خانواده اش برود، یا در ابتدا مجبور به دیدار خانواده اش نخواهد شد، اگر «سالوا» به یکی از اعمال خانواده شوهر اعتراض کند، او را به اتهامات زیادی متهم خواهد کرد که بد و مخرب است، کلماتی را بر تقصیر خوب حمل نمی کند و آن را به صورت سیاه تفسیر می کند. قلبش و بد چین شده. چیزی که باعث شد "سالوا" متوجه شود که شوهرش طبیعی نیست، این است که وقتی تصمیم گرفت از خانه خارج شود، پس از مشکلات زیادی، تعجب کرد که شوهرش او را می فرستد که اگر به خانه برنگردد خودکشی خواهد کرد، در اینجا "سالوا" مطمئن شد که رابطه زناشویی اش رابطه ای بیمار و مضر تا حدی است و این فردی است که تنها به دنبال کنترل اوست و از تمام روش هایی که او را قادر به رسیدن به این امر می کند استفاده می کند.موضوع مقاله علمی پژوهشی روانشناسی درباره باج گیری عاطفی :
اثربخشی یک برنامه مشاوره انتخابی در پرتو نشانه های بالینی ناشی از استفاده از آزمون درک موضوعی T.A.T در کاهش باج گیری عاطفی در میان نمونه ای از معلمان آموزش ویژه
سختي رواني در بين نمونه اي از کودکان نابينا و ارتباط آن با باج گيري عاطفي ادراک شده در مادران
باج گیری عاطفی در کودکان توسط والدین و ارتباط آن با سبک های دلبستگی عاطفی در میان نمونه ای از دانش آموزان دوره متوسطه
باج گیری عاطفی و ارتباط آن با سرمایه روانی در دانشجویان متاهل دانشگاه
باج گیری عاطفی به عنوان پیش بینی کننده تنهایی روانی در دانشجویان دانشگاه
عزت نفس به عنوان یک متغیر میانجی در رابطه باج گیری عاطفی با علائم اختلال شخصیت خودشیفتگی در زوجین
صفات شخصيتی به عنوان متغير ميانجی در رابطه باج گيري هيجانی و علائم اختلال شخصيت مرزی در نمونه غير بالينی زوجين متاهل
نقش آگاهی اجتماعی در مقابله با باج گیری الکترونیکی زنان
فضای اخلاقی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی: در میان روسای بخش ها در ریاست های آموزش و پرورش
روانشناسی خشم و افکار غیرمنطقی: یک برنامه درمانی برای کاهش خشم
تحلیل شناختی اجتماعی تجربه زندگی در زمینه های اجتماعی- فرهنگی و ارتباط آن با خشونت علیه زنان (شهر تهران به عنوان الگو)
قلدری سایبری و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
نقش معلمان آموزش خانواده در ترویج مفاهیم شهروندی دیجیتال در بین دانش آموزان دوره راهنمایی در شهرستان
قلدری نوجوان در رسانه های اجتماعی: سبک مکالمه ای و آثار خطرناک
اثرات منفی اینترنت در آموزش جنسی: مطالعه کاربردی بر روی دانش آموزان سوم متوسطه شهر