زبان بدن به مجموعه ای از حرکات یا عبارات در بدن گفته می شود که فرد در زندگی روزمره اش از آن برای برقراری ارتباط با دیگران و از حرکات صورت استفاده می کند،

زبان بدن چیست؟

دست ها، صداها و اندام ها برای برقراری ارتباط احساسات درونی درون شما در مقابل افراد، و حرکات بدن ممکن است به طور غیرارادی و خود به خود از شما ظاهر شود، بنابراین شما صادقانه با فرد مقابل خود برخورد می کنید و همچنین ممکن است حرکات متفکرانه ای برای نشان دادن قدرت و جلب توجه شما به فرد باشد و برای این کار علم بدن یک علم مهم در زندگی است و همه باید به حرکات آن توجه کنند. و حرکاتش را مطالعه کنید و یاد بگیرید که آنها را به خوبی اعمال کنید. چگونه زبان بدن را یاد بگیرم؟

برای اهمیت زبان بدن، و طی مطالعه ای که توسط دانشگاه کالیفرنیا انجام شد، درصدهای فرایند ارتباطی توزیع شد که فرایند ارتباط کلامی ۷٪ است و بقیه درصدها از طریق لحن صدا ۳۸٪ توزیع می شوند و ۵۵٪ زبان بدن مانند حرکات دست، چشم و ژست های صورت، بنابراین در اینجا نکاتی برای یادگیری زبان بدن وجود دارد:

حرکت اندام ها:

از طریق حرکات دست و پا می توانید نظر فرد مقابل خود را ناخودآگاه در مورد کاری که انجام می دهد بدانید، وقتی دست ها یا پاها از این موضوع عبور می کنند نشان می دهد که فرد از نظر عاطفی و ذهنی از هم جدا شده است و این وقفه بیان کننده قرار دادن موانع فیزیکی است که نشان می دهد فرد آنچه را که شما می گویید نمی پذیرد.

لبخند: می توان بین یک لبخند واقعی و جعلی تمایز قائل شد و دانست که فرد از طریق لبخند چه چیزی را از احساسات پنهان می کند، اگر لبخند واقعی است که چین و چروک های کوچکی به صورت می دهد و شادی فرد را بر چشمانش منعکس می کند، در حالی که لبخند غیرواقعی از حدود لب ها تجاوز نمی کند.

از حرکات دیگران تقلید کنید: وقتی برای فرد خاصی استراحت می کنید متوجه می شوید که از حرکات او تقلید می کنید و مدیران در شرکت ها از آن ها استفاده می کنند تا ببینند آیا کارمندان راحت با مدیر کار می کنند و حرکات او را مثبت تقلید می کنند یا نه.

زبان چشم ها: چشم همیشه صادق است، نگاه کردن به شما برای مدت طولانی در هنگام دروغگویی دشوار است و تبدیل به یک چیز رایج در گردش در میان مردم شده است، بنابراین وقتی صحبت می کنید و از کسی به طرز عجیبی به شما نگاه می کنید، به خصوص اگر اندامش را پلک نزند، چیزی را در اطراف شما پنهان می کند.

بالا بردن ابرو و حرکات سر: بالا بردن ابروها در هنگام صحبت کردن نشان دهنده ترس و اضطراب است و شاید بالا بردن یکی از ابروهایش وقتی صحبت می کنید به معنای ناراحتی است و ژست های سر نیز نشان دهنده ترس است و گاهی به معنای عدم پذیرش و محکومیت است.

عناصر آن و چگونگی توسعه آن اسرار زبان بدن زبان بدن بسیار مهم است به عنوان آن را اشغال بخش بزرگی از فرایند ارتباطی بین مردم، بنابراین در اینجا مهم ترین اسرار است که شما باید انجام دهید به قدرت در زبان بدن به عنوان زیر است:

حالات صورت: احساساتی که روی صورت افشا می کنید متفاوت است، مانند شادی، دوستی، لبخند و همچنین ترس، اضطراب و بی اعتمادی، بنابراین دانشمندان زبان بدن تأیید کردند که بالا بردن ابروها کمی با لبخند سبک نشان دهنده بی اعتمادی است و حرکات صورت همیشه با ترس، غم، شادی و شادی همراه است.

چشم و دهان: نگاه کردن با چشم همیشه نشان دهنده توجه به شما و گفتار شماست و شاید از مهمانی دیگری با نوعی نگاه بلند که ممکن است باعث شود احساس خطر و خطر کنید، و این که فرایند چشمک زدن سریع فرد مقابل شما نشان دهنده استرس و اضطراب است و همچنین پلک زدن آهسته نشان دهنده پنهان کردن یک نقص یا واقعیت است، گاز گرفتن بر روی لب ها نشان دهنده ترس است و تغییر حرکات لب نشان دهنده احساسات واقعی است، خم کردن آنها بیان شادی است، در حالی که حرکت آنها به پایین نشان دهنده غم و نارضایتی است.

حرکات دست: یک مشت بانداژ شده گاهی نشان دهنده احساس، خشم یا همبستگی با کسی است، ضربه زدن به انگشتان نشان دهنده کسالت و کسالت است و بازوهای بانداژ شده نشان دهنده ترس از دیگران و در نتیجه قرار گرفتن در حالت تدافعی است.لیست موضوعات مقاله علمی پژوهشی درباره زبان بدن :
نقش زبان بدن در بالا بردن اعتماد به نفس در کودکان مدرسه مقدماتی از دیدگاه معلمان آنها
الگوهای مثبت و منفی ارتباط والدین غیر کلامی از طریق زبان بدن و ارتباط آنها با سبک های تصمیم گیری کودکان
اثربخشی برنامه ای با استفاده از زبان بدن در بهبود کنترل خود در نمونه ای از کودکان اوتیسم
پیش بینی مشکلات یادگیری براساس استفاده از زبان بدن در توسعه مهارت صحبت کردن کودکان مهد کودک
زبان بدن و ارتباط آن با هوش اجتماعی در دانشجويان دانشگاه فرهنگیان
نقش معلم در دستیابی به ارتباطات از طریق زبان بدن در فرآیند آموزشی از دیدگاه دانش آموزان
اثربخشی یک برنامه مبتنی بر مهارت های جنبشی در توسعه زبان بدن کودک نابینای مهد کودک
استفاده از مهارت های ارتباطی غير کلامی توسط اعضای هيئت علمی رسانه های آموزشی، روزنامه نگاری و تئاتر و ارتباط آنها با درک آنها از معنای معنایی در روند تدريس
توانایی پیش بینی الگوهای طنز در تصویر بدن در دانشجویان دانشگاه تهران
عزت نفس و ارتباط آن با انگیزه یادگیری زبان انگلیسی در بین دانشجویان
اختلالات گفتاری و زبانی و ارتباط آنها با اختلالات روانی
اثربخشی استراتژی داستان در توسعه مهارت های صحبت کردن به زبان فارسی برای دانش آموزان ابتدایی