دانشجویان، طی دهه اخیر گرایش به چاپ مقاله روانشناسی بسیار بیشتر از کتاب است. مقاله روانشناسی خود انواعی دارد که در زیر به اختصار اشاره می شود :

۱. مقاله در نشریات:

محقق در این حالت باید اعتبار نشریه مورد نظر برای ارسال مقاله را مد نظر قرار دهد.

معمولا نشریات به دو نوع داخلی و خارجی، تقسیم می شوند.

نشریات داخلی به سه نوع آموزشی، ترویجی و پژوهشی تقسیم می شوند.

- مقاله علمی - آموزشی روانشناسی

نشریات آموزشی روانشناسی پایین ترین امتیاز علمی را در ادبیات دانشگاهی دارد. هدف این نوع نشریات اطلاع رسانی به جامعه عمومی و مدیران صنایع و علاقه مندان مدیریت است. معمولا در این نشریه ها از ادبیات کلاسیک دانشگاهی کمتر استفاده می شود.

- مقالة علمی - ترويجي روانشناسی:

سطحی بالاتر از مقاله آموزشی دارد. معمولا مقالات کتابخانه ای، ترجمه ای و یا پژوهش های میدانی که صرفا در صدد ترویج و معرفی و اطلاع رسانی در یک حوزه خاص هستند، در این دسته قرار می گیرند. تعداد نشریات ترویجی روانشناسی اندک است.

- مقاله علمی - پژوهشی روانشناسی:

این نوع مقاله بالاترین سطح علمی را دارد. ویژگی بارز این نوع مقالات داشتن نوآوری علمی و ارائه یک مبحث جدید علمی است. نتایج پایان نامه ها و رساله های روانشناسی معمولا در این نوع نشریات چاپ می شود. کمیسیون نشریات علمی کشور مستقر در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به صورت مستمر اعتبار علمی نشریات ترویجی و پژوهشی را رصد می کند. ملاک ترویجی یا پژوهشی بودن یک نشریه ادعای آن نشریه نیست، بلکه وجود نام آن نشریه در فهرست مجلات معتبر مورد نظر کمیسیون مربوطه است که طی سال چند بار به روز می شود. نکته مهم آنکه ممکن است یک نشریه تنها دوره زمانی محدودی در این فهرست وجود داشته باشد و به دلیل عدم رعایت شروط مورد نظر درجه ترویجی با پژوهشی خود را از دست بدهد. لذا باید بسیار توجه کرد که هنگام ارسال مقاله آن نشریه در فهرست مذکور باشد و حتی با توجه به زمان لازم برای بررسی مقاله در آن نشریه باید زمان بیشتری را در نظر گرفت.

اخيرأ نشریات علمی - پژوهشی در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC نمایه می شوند. بنابراین نشریه پژوهشی نمایه شده در ISC امتیازی بالاتر از نشریه پژوهشی غیر ISC دارد. نشریات نمایه شده در ISC نیز براساس ضریب تأثیر رتبه بندی می شوند. هر چقدر ضریب تأثیر نشریه ای بالاتر باشد، اعتبار و امتیاز بالاتری در مجامع علمی و دانشگاهی دارد. طی چند سال اخیر وزارت علوم با دانشگاه ها فهرستی از نشریات غیر معتبر را منتشر می کنند. باید توجه داشت که چاپ مقاله در نشریات خارج از آن لیست لزوما به معنای معتبر بودن نشریه نیست.

در زیر چند معیار برای ارزیابی اعتبار نشریه خارجی ذکر می شود :

داشتن سردبیر و هیئت تحریریه معتبر و مرتبط :

سردبیر و هیئت تحریریه ارکان اعتبار هر نشریه علمی هستند، وجود افراد خوش نام و شناخته شده در حوزه تخصصی نشربه، اعتبار آن را نشان می دهد و داشتن فرا بنا.

داوری و ارسال نتایج ارزیابی مقاله به نویسنده:

بسیاری از نشریات غیر معتبر مقاله را بدون داوری و ارزیابی محتوا چاپ می کنند .

عدم دریافت هزینه چاپ:

اگرچه این معیار عمومی نیست و برخی نشریات معتبر نیز ممکن است برای چاپ مقاله هزینه دریافت کنند، اما اگر این معیار با بفية معیارها ترکیب شود اعتبار را ارزیابی می کند.

حوزه تخصصی:

بسیاری از نشریات غیر معتبر مقالات حوزه های متنوعی را به طور همزمان چاپ می کنند، برای مثال مقالات مدیریت، کشاورزی، ریاضی و مقالات سایر رشته ها و

سابقه انتشار بالا :

بیشتر نشریات غیر معتبر خارجی سابقه چندانی ندارند و بیشتر آنها از سال حدود ۲۰۰۰ و به بعد ایجاد شده اند.

۲. مقاله در سمینارها و کنفرانس های روانشناسی:

سمینار و کنفرانس معمولا اعتبار کمتری نسبت به نشریات دارند. نكته مهم آن است که برخی دانشجویان نادانسته یک مقاله را در یک کنفرانس داخلی یا خارجی چاپ می کنند و همان را برای یک نشریه هم می فرستند.

این امر غیر اخلاقی است و در صورت پیگیری قابل تنبيه علمی است. به عبارت دیگر محقق نمی تواند یک مقاله را در دو جا چاپ کند. در موارد استثنا خط مشی مجله به این موضوع به طور کافی اشاره می کند.

مشاهده لیست معتبرترین مجلات روانشناسی برای چاپ مقاله

انواع مجلات معتبر داخلی برای چاپ مقاله روانشناسی