وقتی صحبت از پوشش اسلامی می شود، باید دید، دیدگاه اسلام در مورد پوشش چیست؟ و آیا درست است که پوشش ما، طبق آئین اسلام باشد یا نه؟ و سپس به پوشش که یکی از سفارشات مهم در دین اسلام است بپردازیم.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


منابع:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
18 صفحه
کد:
185 mt


قسمت هایی از این مقاله:

پوشش در اسلام

اساساً فلسفه حجاب برای حفظ احترام زن و سلامت نفس و سلامت جامعه بشری و عزت و آبروی زن تدوین شده است.

شناخت نفس و اوصاف حمیده و رذیله آن و پاک نمودن نفس از صفات و عادات غیر انسانی و سوق دادن آن به حد وسط که نقطه عدالت است. زیرا چنین عدالتی است که از تعادل صفات فاضله و ملکات معتدله چهارگانه سرچشمه گرفته است و ملکات چهارگانه از این قرار است: 1- "عفت" که حد وسط بین شدت شهوترانی، هواپرستی، خمود، بی حرکتی و مرده دلی است. 2- "شجاعت" که خلق وسط بین تهور و بی باکی، جبن و کم دلی است. 3- "سخاوت" که حد وسط بین اسراف و تبذیر و بخل که شدت امساک و تنگ نظری است. "حکمت" که حد وسط بین جربزه، یعنی شتاب زدگی و بلاهن که ضعف عقل و سفاهت است.

اسلام که زن را گوهر گران بهای هستی و دارای شخصیت کامل انسانی می داند ، پوشش را همچون صدف، بهترین وسیله برای حفظ و ثبات آن شخصیت معرفی کرده است.