گاه در کنار شخصیت اصلی یا قهرمان داستان، شخصیت دیگری وجود دارد که او راهمراهی می‌کند و از آن به عنوان ساید کیک یاد می‌شود.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


منابع:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
12 صفحه
کد:
22 mt


قسمت هایی از این مقاله:

تعریف کاراکتر حامی

گاه در کنار شخصیت اصلی یا قهرمان داستان، شخصیت دیگری وجود دارد که او راهمراهی می‌کند و از آن به عنوان ساید کیک یاد می‌شود. شخصیت سایدکیک را می‌توان کاراکتر حامی، حامی ، همراه یاکمک قهرمان و غیره معنی کرد، در این متن در اکثر جاها کاراکتر یا شخصیت حامی را معادل ساید کیک به کار می‌بریم.

پلمن در کتاب خلق شخصیت های باور پذیر شخصیت حامی را این طور تعریف می‌کند: «شخصیت حامی، کسی است که حوادث داستان را همراه با شخصیت‌های داستان رقم می‌زند. او نایب و همراه شخصیت اصلی است.» او در ادامه می‌گوید که شخصیت حامی گاهی ممکن است یک دوست یا کار آموز یا نوچه باشد و یا یک هم همکار، شخصیت حامی در هرنقشی باشد شخصیت اصلی را در رسیدن به اهدافش حمایت می‌کند، آنچنانکه دکتر واتسون ، شرلوک هلمز را دریافتن جنایتکاران کمک می‌کرد. (Pullman,2008: 12).

بهترین مثال برای شخصیت حامی در انیمیشن هرکول اسب بالدار یا پگاسوس می‌باشد او همواره در کنار هرکول است و او را در رسیدن به اهدافش یاری می کند یا حداقل چنین نیتی دارد. در تعریف، کاراکتر حامی همانطور که از اسمش بر می‌آید، شخصیت مستقلی ندارد یا شاید بهتر باشد بگوییم خواست و هدف مستقلی ندارد و شخصیت و اعمالش به شخصیت اصلی وابسته است و او را در رسیدن به هدفش یاری و حمایت می‌کند اما در واقع،‌ حیطه عمل کاراکتر حامی می‌تواند وسیع‌تر از تعریف اولیه آن باشد و حتی با انواع دیگر شخصیت ترکیب شود و اهمیت و حیطه عمل بیشتری پیدا کند.