ایران همواره به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقتصادی-سیاسی خود، به عنوان یک چهار راه منطقه ای، کانون تلاقی فرهنگ ها و تمدن های گوناگونی بوده است(تاجیک،1384:130).
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


منابع:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
49 صفحه
کد:
09 mt


قسمت هایی از این مقاله:

تجربیات انتقال پایتخت در جهان

تغییر پایتخت یا مرکز سیاسی و حکومتی کشورها در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده است و بدون شک هر کشوری براساس دلایل و شرایط سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی و فرهنگی در زمانی خاص تصمیم به جابجایی و انتقال پایتخت گرفته است. این امر در دورۀ معاصر نیز بارها اتفاق افتاده و قرن بیستم شاهد انتقال بسیاری از پایتخت های جهان از جمله در کشورهای استرالیا، ترکیه، آلمان، پاکستان، برزیل، قزاقستان، مالزی،تانزانیا و نیجریه بوده است. برخی دیگر از کشورها نیز تصمیم به انتقال پایتخت داشته اند که یا در حد ایده باقی مانده و یا با شکست روبرو شده اند.

هدف این بخش از تحقیق، شناخت و معرفی مجموعه تجارب جهانی و عوامل مختلف تأثیرگذار بر اتخاذ چنین تصمیمی در کشورهای مختلف و نتایج حاصل از آن است تا با آگاهی از این تجربیات، تصمیم سازی در خصوص انتقال مرکز سیاسی در کشور با پشتوانۀ علمی بیشتر و استفاده از تجربۀ ارزشمند جهانی برای پیمودن یا نپیمودن راهی که قبلا تجربه شده است، صورت گیرد.

مطالعه و بررسی تجارب جهانی در خصوص انتقال پایتخت، برای دستیابی به عوامل کلیدی و موثر که در تجارب جهانی مشترک است و شناخت عواملی که به طور اخص در بعضی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است انجام شده و در پی پاسخگویی به سوالات زیر می باشد: - شناسایی کشورهایی که موضوع انتقال پایتخت را در صد سال گذشته تقریبا از شروع قرن بیستم تجربه کرده اند و بررسی، تحلیل و ارزیابی تجارب آنها؛ - شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری در مورد هر یک از کشورها؛ - بررسی میزان قابلیت کاربرد عوامل شناخته شده از تجارب جهانی در شرایط ایران؛ - شناخت اثر تغییر پایتخت بر پاییتخت اول و پاسخ به این سوال که آیا این تغییر در حل مشکلات پایتخت قبلی تأثیرگذار بوده است یا خیر.