مبانی نظری هوش هیجانی

 • واژه Emotion از فعل لاتین moere به معنی حرکت و جنبش ریشه گرفته است. در فرهنگ لغت Emotion به معنای هیجان، بر انگیختگی وعاطفه است. هیجان در این جا، نوعی واکنش شدید و کوتاه ارگانیسم به موقعیت غیر منتظره می باشد که همواره با نوعی حالت عاطفی خوشایند و یا ناخوشایند است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • تعریف‌هاي زيادي از هوش ارائه شده است؛ يكي از آنها که اتفاق نظری روی این تعریف وجود دارد، هوش را به عنوان توانايي سازگاري با محيط و يادگيري از تجربيات زندگي روزانه می‌داند (طباطبائي، توسلي نائيني، 1388). در واقع هوش مهارتي براي حل مسئله مي‌باشد (همان، 1388).
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مدت زمانی است که نیاز گسترده‌ای برای توجه به مهارت های عمومی (شامل توانایی کار گروهی، توانایی برای مدیریت مسائل، رهبری، تصمیم گیری) مطرح شده است. در این راستا کاوانگ و درنان (2008) ادعا می‌کنند که استادان حسابداری باید به سمت پرورش حسابدارانی با مهارت های عمومی حرکت کنند و از آموزش مهارت‌های صرفاً تکنیکی و تخصصی اجتناب کنند.
  جزئیات بیشتر در

  ...
 • مقاله ی زیر درباره ی مدل های هوش هیجانی می باشد. و شامل: رویکرد توانایی- رویکرد مختلط- مدل مایر و سالووی- مدل گلمن از هوش هیجانی- خود آگاهی یا آگاهی از هیجانات خود- حوزه کنترلی یا کنترل هیجانات و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پژوهش زیر درباره هـوش چندگانه می باشد. و شامل: مشکل تعریف هوش- تعریف هوش- تعریف تربیتی هوش- تعریف تحلیلی هوش- تعریف کاربردی هوش- هوش و مسئله طبیعت ـ ‏تربیت- تأثیر محیط بر هوش و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پژوهش زیر درباره رابطه هوش معنوی رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد. و شامل: چهارچوب نظری هوش معنوی- تعاریف و مفاهیم هوش معنوی- ابعاد هوش معنوی- توجه و آگاهی- ادراک فراحسی- قوه عقلانی و... است.

  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله
 • تحقیق زیر درباره هوش هیجانی می باشد . که شامل : مفهوم هوش، تعریف هوش، انواع هوش، هوش هیجانی ، تعاریف هوش هیجانی، ابعاد هوش هیجانی، آگاهی اجتماعی و....
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • پژوهش زیر درباره ی هوش هیجانی می باشد. و شامل: تعریف هوش هیجانی- هوش هیجانی از دیدگاه جان مایر و پیتر سالووی- ابعاد هوش هیجانی از نظر جان مایر و پیتر سالووی- رشد و توسعه هوش هیجانی- توانایی‌های چهارگانه مدل مایر و سالووی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پژوهش زیر درباره هوش هیجانی می باشد. و شامل: مقدمه- تعاریف و مفاهیم هوش هیجانی- مفهوم هوش هیجانی- سیر تحولی هوش هیجانی- اهمیت هوش هیجانی- رویکردهای متفاوت به هوش هیجانی- مدل های هوش هیجانی- مدل مایر و سالووی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پروژه زیردرباره هوش هیجانی می باشد. و شامل: مقدمه - مفهوم هوش و تعاریف آن- انواع هوش- هوش اجتماعی- هوش اجتماعی- هوش فرهنگی- هوش سازمانی- هوش معنوی- هوش شناختی و هوش هیجانی- هوش هیجانی- اهمیت هوش هیجانی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پروژه زیر درباره هوش هیجانی می باشد. و شامل: تعریف هوش هیجانی - مدل صفت هوش هیجانی- پیشرفت در هوش هیجانی-برخی تعمیم‌های احتمالی در مورد رفتارهای هوش هیجانی تطابقی- صفات و هوش هیجانی- نقش هیجان‌ها در محیط کار و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پژوهش زیر درباره هوش هیجانی می باشد. و شامل: تعریف هیجان- علت هیجان- فواید هیجانات- تاریخچه هوش هیجانی- الگوهای هوش هیجانی- الگوی هوش هیجانی سالووی و مایر- الگوی مختلط هوش هیجانی بار و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پروژه زیر درباره هوش هیجانی می باشد. و شامل: مقدمه، پیشینه ی هوش هیجانی، ابعاد هوش هیجانی، مدل هوش هیجانی دانیل گلمن و همکاران، تفاوت هوش هیجانی و بهره وشی، مدل ها و نظریه های هوش هیجانی، نظریه های هوش هیجانی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • تحقیق زیر درباره هوش هیجانی در تجارت می باشد. و شامل: انواع هوش چندگانه کدامند؟، هوش دیداری-فضایی، هوش کلامی-زبانی، هوش منطقی- ریاضی، هوش بدنی- جنبشی، هوش موسیقی- ریتمیک، هوش درون فردی، هوش برون فردی (فرا فردی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • هوشبهر ، نمره ای است که از یکی از چندین تست متفاوت که برای اندازه گیری هوش وجود دارد حاصل می شود-زمانی که روان شناسان فکرکردن در مورد هوش را آغاز کردند.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • این شاخه شامل مهارت هایی از قبیل ادراک و ارزیابی دقیق هیجان ها در خود و دیگران، شناسایی و تمایز هیجان های مختلف و ابراز مناسب کلامی و غیرکلامی هیجان ها می باشد.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • مفهوم هوش هیجانی یک حیطه چند عاملی، از مجموعه مهارت ها و صلاحیت های اجتماعی است که بر توانایی‌های فرد برای تشخیص درک و مدیریت هیجان، حل مسئله و سازگاری تأثیر می گذارد و به طرز موثری فرد را با نیازها، فشارها و چالش های زندگی سازگار می کند.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...
 • مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...
 • مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...